..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.......

::::::
{1}

..AVENYN; WHITE ARKITEKTERS FÖRSLAG
........... .............P
2013 PRESENTATION I ÄLVRUMME
BILDER

.............SAMT KRÖGARNAS SYNPUNKTER
.............UR ARTIKEL I GP

...

....... ..........


På en sopplunch i Älvrummet 8 april presenterade stadsbyggnadskontoret och White arkitekter sitt slutförslag till en uppfräschad Aveny.

2}

......

.....

......

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2015 kan ombyggnaden påbörjas.
.....allt ska vara klart till jubileet 2021

Biltrafiken försvinner

Sommarverandorna tas bort.
.....Året-runt-paviljoner tillkommer

Mer grönska ska in

Ett enhetligt granitgolv läggs över hela gatans .....bredd.

Götaplatsen får en särskild utformning och kommer .....att förlängas ner förbi stadsbiblioteket

 

Ur GP- artikel tisdag 9 april 2013

KRÖGARE RASAR ÖVER NYA AVENY-PLANER

Avenyn blir bilfri och serveeringarna flytta längre ut på gatan. Det får krögarna att gå i taket.

- Det här är en våldtäkt på Avenyn, säger Lalle Morberg.
De har inte lyssnat på oss krögare säger han.

Uteserveringarna tillkom i samband med EM i fotboll 1992.

Undersökningar visar att kvinnor generellt inte har något positivt att säga om Avenyn.

I förslaget finns ett promenadstråk närmast fasaderna och sedan ett "möbleringsstråk " med året-runt-paviljonger. Mitt i gatan går spårvagnar med cykelvbanor på ömse sidor.

Kajsa Räntfors är projektledare på SBK

Avenyföreningen har stadsbyggnadskontoret haft i sin referensgrupp. Krögarna har inbjudits till särskilt möte.

Stadsarkitekten Björn Siesjö tycker att ombyggnaden av Avenyn måste ses i ett större sammanhang där både Heden och universitetets planer för Näckrosdammen ingår.

  {5}

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker