YRKESUTBILDNING
Det krävs fler jobb och fler utbildade

 


Utbildning!

 
 

 

Ungdomsstyrelsen har gjort rapporter av vilka det tydligt framgår vilka olika åtgärder som kan förbättra situationen för de ungdomar som faller mellan stolarna.

Kommunerna måste kunna erbjuda en mångfald av aktiviteter för unga och samla professionella med en bredd av kompetenser för att kunna ge rätt stöd.

 

SVT:Rapport informerar 2010 -03-03
EU-komissionen lade under dagen fram planen EU 2020
Arbetslösheten inom EU är nu 23 millioner medborgare dvs ca 10% av den yrkesverksamma befolkningen.

Planen EU 2020 har 5 mål:
1. Fler jobb
2. Mer pengar till forskning och utveckling.
3. Fler högskoleutbildade
4. En grönare ekonomi.
5. Antalet fattiga skall.minska

 
.....G
 
LÄS MER: utbildning
 

Ur GP-ledare
Det finns gott om förslag på åtgärder för ungdomar som saknar jobb. Det som behövs är snabba åtgärder, inte ytterligre tidsödande utredning.
I Svergie är det idag 100 000 ungdomar i åldern 16 -24 år som inte studerar eller har jobb.

.................................

REFLEKTERA
!
TIPS TILL ALLA
 


..NÄSTA!

..FÖREGÅENDE

 .................................
Resultat: Olika former av utbildningsinsatser behövs!