PROCESSKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr41a..

HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK

(HASSP)

från 2014,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...Till START,,....... ........................................................................................................

  .......... 

............................................................................................................

Läge Frihamnen

Som del av den nya regionkärnan och med ett förflutet som en fri hamn är läget utmärkt för en HASSP, en krok att binda ihop det stora med det lilla och reviren med mellanrummen. En plats för fritt tänkande och för utveckling av innovationer riktade såväl mot regiondelarna som mot
omvärlden.

 

Genom nätverket "Staden vi vill ha" gavs möjlighet att under kulturnatta presentera nedanstående bild som visar hur embryon kan förverkligas


   ............. ............................................................................................... ......................................................................................................... .............Texten ovan finns att läsa längre fram.......................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...

  

 


........................................... .................................................... ....FORTSÄTTNING.......

 


..

 

 

 

  

 

.......................................................................................................................

..


....START.................................................................................................NÄSTA!

............................................................................................... ..........FÖREGÅENDE!