Galleriarne

   

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

PROCESSKONST

cccccccccccc

..

bakgrund

Processkonst

Under 1994 utvecklades en ny konstform som efter arbetssättet kom att kallas för processkonst.
(Ej att förväxlas med den konstform som under 70-talet benämndes som processkonst.)

DEFINITION
Processkonst är en konstform där verkets budskap utvecklat från ett embryo förverkligas i en process med hjälp av uttolkare. Konstformen har utvecklats ur bland annat installationskonsten och syftet är att som komplement till traditionell forskning och utveckling på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ligger i fas med tiden.

Historik
Lansering av begreppet "processkonst" gjordes i det flerfaldigt prisbelönade bidraget av Arne Person till "Sätt färg på Göteborg" i samband med VM i friidrott i Göteborg.
En analys av bostadsförnyelsen i storskaliga områden i Göteborg plus idén att delta i färgsättningstävlingen utgjorde steg 1. Bidraget till tävlingen utgjorde steg 2.
Det tredje steget bestod av en samrådshandling som utsändes till samrådskretsen alltifrån kommunfullmäktige, nämnder, skolor och media. ( ca 50st samrådsgrupper).
Rapporten kritiserade främst av saknaden av ett socialt perspektiv i kommunens översiktliga planering. "ÖP93". Ett tredje perspektiv "medborgarkraften" tillkom i "ÖP99".

På en gavel mot motorvägen i Olskroken i Göteborg har processkonstens koncept illustrerats.
Bilden visar hur utifrån kommande intryck förädlas, förbrukas och förkastas för nya intryck.
Uttolkare av bilden har under åren tillfört ett hål i den omgärdande muren som för att stimulera nya intryck och bildens ursprungliga port för nya intryck har berikats med ett mindre graffitimålning som ett nytt intryck.

Samtid
Genom bland annat www.medborgarkraften.com fortlever processkonsten.

I USA diskuteras Darwins utvecklingslära kontra "intellectual design".
Sker arternas uppkomst genom naturligt urval?
Sker konstutvecklingen genom naturligt urval eller genom intellectual design?

Med hjälp av processkonsten kan människan tillgodogöra sig konstupplevelser som inte ligger rätt i tiden.
I processkonsten finns hypotesen att människans tankar ligger före hennes handlande.
Konstnären arbetar med det omedvetna och ligger med sina visioner och drömmar före tiden.
Uttolkarna gör budskapen begripliga för medborgarna.

LÄNKAR!

Beskrivning av gamla och pågående processkonstverk!

Processkonstverket Älvstaden

Galleriarne

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............