...........JÄRNTORGSOMRÅDET :a
 
Fasaddetalj: Nordhemsgatan
 
Järntorget: Speglingar
 
Basaren vid Nordhemsgatan
 
Väntkur: Järntorget
 

Nordhemsgatan
 
Gårdsmiljö: Första Långgatan
 
Folkets Hus: Järntorget
 
Fontänen på
Järntorget

 

 

 

 

..NÄSTA SIDA!

 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6