................

 

 

eXTReMe Tracker

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

.
Nyheter 23 dec 2015


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! ... .....Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverket Start!. Nästa!
... .
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ
.
   

 

  BILDER

  Bookmark and Share

 

 

Veckans bild
"God Jul och Gott Nytt År"

 

 

 

 

 

 

 

Veckans bild
"HASSP vid Älvsborgsbron"

Strategiskt förlagd HASSP vid såväl trafikled som konstcentrum Röda Sten

 

Veckans bild
"Region-HASSP i skärgården"

Regionen kan vilja ha den Centrala HASSP:en förlagd på neutralt vatten.

Den kan då fungera som ett vattenmärke för regionen med goda färjekontakter med såväl södra, som Norra skärgårdarna samt centrala Göteborg.

 

Nu kan du hyra Bananpiren!
Älvstranden Utveckling söker nu en aktör som vill driva det unika området genom egna eller andras arrangemang.
Kajskjul 105 ingår med sina 2 700 kvadratmeter under tak.

Utvärderingen gör Älvstranden Utveckling tillsammans med Göteborg & Co och anbuden bedöms bland annat på sina respektive affärsplaner.
Testarena för HASSP som gynnar alla?

 

Veckans bild
"Oskar II fort utvecklas"


För att lösa såväl skärgårdens parkeringsproblem, den hållbara samhällsutvecklingen och ett unikt fort förläggs den centrala HASSP:en enligt bilden.

En stor parkeringsanläggning anläggs utanför bilden med anslutning till Ängkärrsvägen.
Detta kan bli en centralpunkt varifrån färjor går såväl till södra som norra skärgården samt in till Skeppsbron.

 

Veckans bild
"Röda Sten utvecklas"

Win Win effekter kan uppstå genom att förlägga HASSP till en stor trafikled. Här kan samverkan mellan skärgården, konsten och hållbarhetsprocessen bli givande. Idéerna utvecklas vidare i en samrådshandling som nu går ut till beslutsfattare för att sedan spridas till medborgargrupperna så att de kan bli delaktiga.

 

Hedens framtid ska bestämmas
Kan det bli på Heden som den Centrala HASSP:en lokaliseras?

En idé från 2008 som utvecklades till en Social Science Park i förslag till Göteborg 400- år.Idné kom med på topplistan i medborgaragendan som fullmäktige fick lämna synpunkter på.

Genom att låta hela Heden bli som en båt kan hela området sänkas och omges av terasser med låga byggnader. Se vidare

Processkonstverken nr22 och nr36

 

Veckans bild
"Testarena för bostäder"
Saltholmen- Långedragområdet är åter aktuellt.

Det har också blivit aktuellt att anordna testarenor för att finna hållbara lösningar.

 

TPUSS
Trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården

Utställning och workshops i Långedrag

5st scenarier presenteras och medborgarna får tycka till-

2st med terminal på Saltholmen
2st med terminal i Fiskebäck
1st linbana till och mellan öarna.

 

Veckans bild
"Löven faller"

........... ...
 

Veckans bild
"Konstbiennal på Röda Sten"

GIBCA •
Göteborg International Biennal for Contemporary Art

GIBCA 2015 · A story within a story... Konstnärer · Elvira ... FINANSIERING FRÅN. Röda Sten Konsthall; Göteborgs Stad; Västra Götalandsregionen; Kulturrådet ...

 

Veckans bild
"Flyttande HASSP"

Holistic Association Social Science Park
som flytande enheter som via vattnet samanbinder stadsdelarna.

Ett av många scenarier om hur en sådan park kan
struktureras.

Se vidare under processkonst!

 

Veckans bild
"Reväst: Ekonomisk omställning"

Ett heldagars seminario på Medicinarberget

 

Veckans bild
"Framtidsveckan: Visning av Gullbergsbrohemmet"

Gullbergsbrohemmet - Stiftelsen Gyllenkroken
Vid Svingeln i stadsdelen Stampen i Göteborg ligger det gamla tukt- och spinnhuset från 1742.

 

Veckans bild
"Staden Vi Vill Ha på Framtidsveckan"

Den 5-11 oktober 2015 arrangerades för andra gången en Framtidsvecka i Göteborg, för att synliggöra det lokala omställningsarbetet.

 

Veckans bild
"Höst"

Höstens ankomstdatum avser

det första dygnet av fem med

hösttemperaturer

(dygnsmedeltemperatur under 10°C).


Det innebär att ankomstdatumet

kan bestämmas först i efterhand.

 

Stadstriennalen i Frihamnen
Business och bra stad
Hanna Areslätt Projektchef Frihamnen
Samtalen fortsätter varje dag i parken. Detta är startskottet.

Ola Serneke vd Serneke AB
Bolaget är från 2002. Ideella ambitioner att hjälpa. En bättre stad för alla. Han påpekade att det är viktigt att ha en viss volym på byggandet för att göra det ekonomiskt genomförbart.

Statistiskt sätt ligger Göteborg mycket illa till bland Sveriges kommuner när det gäller tex kommunpolitikernas, tjänstemännens och pressens attityder till företagande.


 
Veckans bild
"Stadstriennalen i Frihamnen"
Från vänster
Ulf Kamne
Agneta Hammer
Anneli Hulthén
Bernadina Borra
Carolina Falkholt
Lars Mogensen
 
Stadstriennalen i Frihamnen
Gert Wingårdh
Det talas mycket om att bygga billigt.
Gert ansåg att det många gånger är bättre att bygga dyrt.
Kvalitet och attraktivitet är viktigt.
Badet i Angered kostade 100 miljoner. Om det fått kosta det dubbla och utförts unikt hade intäkterna snart gjort det lönsamt.

Gert gillar inte den enkla billiga utformningen av husen i Kvillebäcken.
Det är synd att inte Göteborgs ansvariga ställer större kvalitetskrav.

Gert resonerade om byggelement och deras utseende.
De är som symboler för billigt byggande.
Alla rum som krävs för våra studenter finns redan.
Det är bara att öppna upp dem.
.
Caroline Keyzer stadsarkitekt i Stockholm::
Det talas för mycket om hur många bostäder som ska byggas. Upprepning av miljonprogrammet. Det måste drivas processer med dem som det gäller.Politikerna driver billigheten.
Alla lösningar måste innehålla helheten. Annars blir det bara hus på hus.

Christer Larsson Stadsbyggnadschef i Malmö:
Gemensam vision behövs så att man vet vad man ska göra. Jakten på den sista kronan blir då meningslös. Malmö är ingen stad det är en rörelse. Det viktigaste är människorna. Hur ser människorna ut på platsen? Det är en ganska sluten kultur i Göteborg
 

Stadstriennalen i Frihamnen
Medborgarkraften


Göthenburgo redovisade en karta över stadsdelen Lundby där medborgarna deltagit i redovisningen av stadsdelens intressepunkter.


Svårigheten att nå ut till medborgarna framfördes och man efterlyste förslag,


Medborgarkraften/Staden vi vill ha
gjorde inlägg om studiecirklar för att skapa byggemenskaper t ex en i Långedrag för att stärka båtlivet i älven och en central anläggning i Frihamnen.
HASSP

 
Byggemenskapsmässan i Frihamnen
Öppnades av Ulf Kamne som anser byggemenskaper som mycket viktiga.
Fastighetskontoret ska verka för fler byggemenskaper och gemensamhetsboenden. Variationsrikt
(Mål- och inriktningsdokument 2015)
Kommunens roll. . Markanvisning och detaljplanering .Informera och stimulera. .Vara stöd till oerfarna aktörer.
.Hur kommunen kan underlätta för bygg- och bogemenskaper och dess förväntningar på bygg- och bogemenskaper redovisades.
Läs mer om byggemenskaper!
 
Stadstriennalen i Frihamnen
NazemTahvilzadeh
Kentaur- Staten
. Om det goda och onda. Om omvandling och ekonomi.Diskussion om den undre kroppen. Elefanten i rummet. Varför finns inte den undre delen med?

Den entreprenöriella ekonomiskt inriktade
- "En hållbar tillväxt leder till en hög sysselsättning som ger ekonomiskt utrymme.
Göteborg är ett starkt varumärke i Sverige och världen. Kunskapsstaden och besöksstaden".
- 150 000 nya invånare till 2035
- Näringslivets nya krav på hög kompetens, konsumtion, täthet, mångfald och variation.
- Disciplinerad säkerhet och trygghet
- Marknadsanpassad
Omfördelande fokus:
- "En stad för alla". Att motverka och hantera ojämlika levnadsförutsättningar och framtidsutsikter mellan stadsdelarna.
- Motverka segregation: Oavsett var i stan man bor ska man ha en bra boendemiljö.- Ökad tillgängligheten för alla.
- Välfärdens stad 

Stadstriennalen i Frihamnen i Göteborg
16-19 september 2015
Bland annat seminarier för i första hand de professionella under två dagar.

Initierad av Stadsarkitekt Björn Siesjö

 
Demokratiutredningen 2014
Olle Wästberg ordförande: Demokratitillståndet 2014
Paneldebatt:Maria Wetterstrand, fristående grön debattör och skribent, Maria Arnholm, partisekreterare Folkpartiet och Lars Stjernqvist, kommunalråd i Norrköping.
Partierna vänder ryggen åt väljarna.
Medlemsantalet minskar. Statsbidragen är viktigare än medlemsavgifterna.
De nya partierna byggs inte upp av medlemmarna. Det kan inom partiet vara demokratiskt.

 
Veckans bild
"Grekland fordon"
 
Veckans bild
"Grekland"
 
Veckans bild
"America`s cup world series"
 
Studiecirkel i Långedrag med stora ambitioner
Under hösten kommer olika lösningar för området att diskuteras och ställas ut för bedömning.
Vi kommer att följa utvecklingen här.
 
Veckans bild
"Flygande tiggare"
Brunnsparken under Kulturkalaset
 

Veckans bild
"Modellbygge under kulturkalaset"

Barnen får bygga modeller.
När får de vuxna bli delaktiga på liknande sätt frågar sig många.

 

Veckans bild
"Utsikt från Caroulus Dux"

Ett inslag i Kulturkalaset är en guidad vandring inom Caroulus Dux.

 
Studiecirkeln för Långedrags hamn kallar till första mötet
Hur ska hamnen utvecklas för att bli en hållbar tillgång för
regionen?
Med utgångspunkt från sakägare, grannar och verksamma ska ett antal bilder på alterntiva utveckingslförslag tas fram för att ställas ut så att alla intressenter ska kunna påverka innan kommunala beslut tas .Angreppssättet är holistiskt. Förslag "loopas" inte enbart till nyttjarna. Detta för att alltid ligga i framkanten.
Avsikten är att studiecirkel angreppsätt ska kunna användas för att bygga upp en utvecklingsprocess som fungerar för hållbar samhällsutveckling. Det sociala kapitalet tillvaratas för att eliminera bidragsberoende.
 
Veckans bild
"I skogen"
 
Nanoteknik
Maria Strömme är sommarpratare den 11 augusti.
Världen kommer att se annorlunda ut om några år.
Canser kan botas och energin kan lagras effektivt bland annat.

..NANOTEKNIK
 
Veckans bild
"vid havet"
 
Veckans bild
"Tomtehuset"
 

Collaboratory
Future City Lab
Vid Vetenskapsfestivalen presenterades HASSP
Holistic Association Social Science Park,
med ett antal modeller på en fotokarta över Frihamnen.
Future City Lab visar dessa under under länken:
http://futurecitylab.se/wp-content/uploads/2015/06/Frihamnenmodellerna-201505006.pdf

 
Veckans bild
"semester"
 
Veckans bild
"visfestival i Västervik"
 

Veckans bild
"Fiskebäcks hamn"

Eller Långedrags hamn om tio år?

 
Veckans bild
"Volvo ocean Race"

Vinnarbåten på väg in till Frihamnen
 

Cradle to cradle
eller från vagga till vagga (I sället för från vagga till graven)
är ett stödkoncept och en designstrategi.
Arkitektur med cirkulära mål.

Cradle to cradle kallas också regenerativ design, det vill säga "återgenererande" design. Kärnan är att det byggda ska tillföra mer än det tar av naturen.

Förespråkarna hävdar att detta bestämt är en designuppgift där mycket av ansvaret ligger på arkitektens vilja och kunskap att vända negativa värden till positiva.

Bilden från Medborgarkraftens processkonstverk

 
Veckans bild
"I skuggan av ett glas"

Ljuset i mörkret
Att se det positiva i ett
nej.
 
ArkDes Moderna Museet i Stockholm

REPROGRAMMING THE CITY
18 JUN 2015 - 30 AUG 2015
Utställningen visar hur det går att omprogrammera staden och hur design och arkitektur kan bidra till att lösa urbana problem. Upplev staden på sätt du aldrig gjort förut!
 

Veckans bild
"På väg"

Vart är vi på väg?

 
Långedrags hamn
Planbesked om att ändra marin verksamhet till bostäder söks. Grannarna motsätter sig detta av en mängd skäl.
Medborgarkraften tillsammans med Staden vi vill ha ska nu försöka lösa problemet genom en ny metod som kallas för HASSP-metoden.
Metoden innebär bland annat ett stort deltagande från medborgarnas sida.
Det hela startade som ett processkonstverk.
Mer om detta finns under PK 41
 
Veckans bild
"Skeppsbron"
 
Veckans bild
"Hängd"
 
Medborgarkraften Twittrar
Införandet av HASSP- begreppet i samhällsplaneringen
kan medföra drastiska förändringar av samhällsbyggnads-processen. Medborgarkraften i samarbete med Staden vi vill ha ska nu starta upp pilotprojekt för att testa om det är möjligt och önskvärt att en sådan park med lokala noder etableras i Göteborg i ett första steg.
Läs om HASSP PK41
............................
 
Veckans bild
"Viskan vid Veddige"
 

Ecowillage Svandammen i XXXX?
Inspektion av området.

 
Veckans bild
"Ecowillage Svandammen
En platsanalys
"
 

HASSP/Staden vi vill ha (Holistic Association Social Science Park) ges utrymme under Medborgarkraftens hemsida.

Länk HASSP

...................
 
Frihamnen etapp 1 worshop nr 2
presenteras i Älvrummet.
 
Veckans bild
"Frihamnen etapp1 worshop 2 presenteras"
 

Veckans bild
"the Core"

I mitten en amfiteater där kulturevenemang genererar medel till växande företagsembryon. Utmed den spiralformade vägen upp till teatern informeras om ingående embryon, sponsorer och spin off effekter. Hela anläggningen är skyddad för vind, sol och regn.

När ett företag kan stå på egna ben övergår det till att bli sponsor om så erfordras för hållbar utveckling av The Core.

Modellen var med under vetenskapsfestivalen på
Future City Lab:s fotomodellplatta som annex tillhörande
HASSP eller Holistic Association Social Science Park

 

 

Enkät.
FÖRDELA JUBILEUMSPARKENS INNEHÅLL!

Vid vetenskapsfestivalen i Bälltesspännarparken hade
Future City Lab ett tält. En fotomodellplatta över Älvstaden fylldes med modeller av besökarna.
Frihamnen med jubileumsparken och ett förslag till en HASSP presenterades som utgångspunkt,

Förutom en presentation av de ingående modellförslagen erbjöds besökarna att fördela 8st teman som alla edöms vara viktiga ingredienser i en regionkärna,


Resultatet där HASSP ansågs som mycket viktigt kan läsas här!

 

Veckans bild
"HASSP centralanläggningen "

Centralanläggningen hade placerats som en ö mitt i infarten
till Frihamnen.

Kring Tornet
ligger annex representerande de tio stadsdelarna,
regionen och de tre krafterna:marknaden, miljön och den sociala.

I dessa förbereds ärenden som förs in i tornets plenisal för balansering och konsekvensutredning.

Under plenisalen ligger biblioteket innhållande kulturen och det förflutna.

Ovanför plenisalen ligger utrymmen för konsten, vetenskapen och visionerna.
Ett Galleri innehållande fyra spiraler leder upp till en utkiksplats
mot omvärlden.
Spiralerna quadruple Helix representerar Göteborgs vetenskapsparker i samverkan.

 
Veckans bild
"Vetenskapsfestivalen med Future City Lab och HASSP "
 
Vetenskapsfestivalen öppnar onsdag den 15 april
Future City Lab har ett tält i Bältesspännarparken.
En fotokarta över delar av älvrummet med Frihamnen och modeller för HASSP som inspiration bjuds besökarna att bidra med modeller för stadens utveckling.

Med flera av medborgarkraftens processkonstverk som grund arbetar nu proj
ektgruppen HASSP/Staden vi vill ha vidare på idén.
 

Veckans bild
"Modeller inför vetenskapsfestivalen tas fram "

Modellen föreställer Sierpinskis pyramid, en matemtisk fraktalstruktur. I denna kan allt som medverkar i samhällsutvecklingen inordnas och riktas på ett effektivt sätt.
Speciellt för alla befintliga och tillkommande medborgar-organisationer är det viktigt för att kunna göra sina röster hörda.

 

 

Collaboratory

Ett samarbetsinitiativ i Göteborg
Collaboratory är ett samarbetsinitiativ mellan ett antal personer och organisationer. Det grundades under 2011 av Jasmine Idun Lyman på Story architect ( www.storyarchitects.se ).

Collaboratory är under utveckling och det växer konstant. Både med verksamhet, personer, medlemmar och partners.

Collaboratory är ett kombinerat makerspace och hackerspace. En kollaborativ arena och möjliggörare för individer, grupper, föreningar, nätverk, företag och offentliga aktörer som ställer sig bakom verksamhetens syfte och är villiga att bidra.

Collaboratory är en verkstad och innovationsmiljö.

Läs mer på hemsidan

 

 

 

Modellarbeten inför Future City Lab
ingående i Vetenskapsfestivalen

Den blå modellen föreställer en basar för utveckling av embryon till nya verksamheter. Idéer från medborgarna lyfts in i basaren för att i samverkan med experter och medborgare bearbetas och senare av inkubatörer omhändertas för att leda till fungerande hållbara verksamheter.

 

Veckans bild
"Här ska jubileumsparken växa fram"

I förgrunden Lundbyhamnen som sannolikt inte kommer att fyllas.

 
Veckans bild
"HASSPen lyfts in i Frihamnen?"
 

Urbanum, ny mötesplats och utställning på Göteborgs stadsmuseum
Invigning 28 mars 2015

Urbanum är museets arena för hållbar stadsutveckling och ett nätverk. Arbetet har resulterat i en rad workshops, föredrag, seminarier och tematiska utställningar och här pågår ett ständigt samtal om aktuella stadsutvecklingsfrågor. Hur ska Göteborg se
ut i framtiden? Hur gör man i andra städer?

 

Veckans bild
"HASSP (Holistic Association Social Science Park "

 

 

Veckans bild
"Göteborgs hamn: Kran vid Frihamnen"

Köpt av Ingvar Oldsberg!

 

Processkonstverk nr 41 HASSP
Holistic Association Social Science Park
En fortsättning på PK35-PK38

Medborgarkraftens Processkonstverk tolkas genom Staden vi vill ha
Där har en arbetsgrupp bildats Jubileumsparken HASSP.

Frihamnen som kärna i Göteborgsregionen kräver kärnfunktioner.
Tidigare har Social Science Park på Heden framlagts som förslag till Göteborg 400-år.
Det har senare som holistisk Social Science Park lyfts vid en medborgarstämma arrangerad av, Staden vi vill ha, till en av de viktigaste förslagen.
Förslagen sammanställdes i en medborgaragenda som överlämnts till kommunfullmäktige. Politikerna ställer sig positiva till förslaget.
Det ska nu förhoppningsvis lanseras som ett platsbygge i Frihamnen för att efterhand förverkligas där.
Idén är unik i världen och kommer sannolikt att få stor betydelse långt utanför Sveriges gränser. Ett nytt sätt för att få medborgarna delaktiga i samhällsbyggandet ....................Se PK41

 

EU CHARTER

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, även känd som rättighetsstadgan, är en stadga som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter.

Ett utkast till den ”deklarerades högtidligt” av Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen den 7 december 2000.
En anpassad version av stadgan proklamerades i Strasbourg
den 12 december 2007, dagen innan signerandet av Lissabonfördraget, som gjorde stadgan juridiskt bindande för Europeiska unionens medlemsstater
.
Läs mer!

 

CHARTER

 

 

 

 

 

Collaboratory
är en nästa generation av makers space. Collaboratory är en öppen miljö för Do It Yourself (DIY).

Collaboratory är ett samarbetsinitiativ mellan ett antal personer och organisationer. Det grundades under 2011 av Jasmine Idun Lyman på Story architect
( www.storyarchitects.se ).

Läs mer!

 
Veckans bild
"Göteborgs hamn: Kranar till salu"
 

Ur Vetenskapsfestivalens program 15 - 19 april 2015

Collaboratory pop-up makerspace
Workshop

Välkommen till en plats för skapande i gränslandet mellan teknologi, hantverk, konst & design. Möt medlemmar från Göteborgs mest nyskapande innovationslabb, delta i playshops och ninja-utmaningar samt testa teknikleksaker och spel.

Medverkande: Collaboratory

Programkategorier: Naturvetenskap, Teknik, Kultur
Adress: Bältesspännarparken,

 

Vetenskapsfestivalen 2015

TEMA LIV OCH DÖD • 15-19 APRIL 2015 • FRI ENTRÉ

Vad är liv, var finns liv och hur blir liv till?

Det är stora frågor som vi ställer oss om och om igen.

När naturen och tekniken utvecklas och nya former uppstår, blir frågorna – och möjligheterna – fler.

Ta del av över 300 programpunkter på Vetenskapsfestivalen i Göteborg,

 
Veckans bild
"Frihamnen: Sandstranden och bastun"
 

Den tillfälliga staden
Mellanrum på stadsmuseet om platsbyggeriet i Frihamnen
den 18 februari 2015

Testa och kliva över gränser.

 
Veckans bild
"Frihamnen: Bastun, iinteriör"
 

KRISEN Av Jan Jörnmark

Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia han har gjort mängder av föreläsningar, utställningar samt radio- och tv-program om globalisering och avindustrialisering.

Det är en bok om det moderna Europas framväxt, men i lika hög grad handlar den också om slumpens betydelse.

Vid kritiska tidpunkter bröts historiska utvecklingsförlopp på ett överraskande sätt...

 
Veckans bild
"Frihamnen: Bastun"
 
GP Debatt: Satsa på civilsamhället och håll ihop Göteborg
För att få bukt med våldet och utanförskapet i Göteborg måste vi bygga från grunden. Skola, barn- och äldreomsorg och företagsklimatet är områden som ska prioriteras, skriver David Lega (KD) Kommunalråd
 
Veckans bild
"Den vita stranden"
 

Tillväxt i Göteborgsregionen
Ett underlag för regionens tillväxtstrategi.

Utgiven år 2006 av Bussiness Region Göteborg

För att Göteborgsregionen även fortsatt skall kunna upprätthålla konkurrenskraften pekar analysen entydigt på att aretsmarknadsregionen behöver bli större. I en sådan utveckling spelar regionens mittpunkt - stadskärnan - en central roll.

Syftet med rapporten är att belysa de grundläggande tillväxtkrafterna för moderna storstadsregioner., samt att analysera dess konsekvenser för Göteborgsregionens tillväxtarbete.

Arbetet skall ses som ett underlag i en ständigt pågående process att utveckla vår strategi för fortsatt hög tillväxt.

Uppdraget har genomförts vid Tyréns Temaplan AB

 
Veckans bild
"Lundbyhamnen 2015: Kranen"
 

Ur GP:Lyft GBG Staden saknar visionära ledare av Mark Isitt

Göteborgs politiker och näringsliv gör upp långsiktiga och storslagna planer för den framtida milionstaden.

Göteborgarna är inte med på det tåget, visar en färsk undersökning.

Det visionära ledarskapet saknas i Göteborg skriver Mark Isitt.

 
Veckans bild
"Lundbyhamnen idag"
 

Ur GP Lyft Gbg
"Det är möjligt att minska klyftorna inom en generation"

Det är stora skillnader på hälsan i olika delar av Göteborg.

Det är möjligt att minska klyftorna inom en generation - men inte genom bussiness as usual.

Det mest oroande är inte att det finns klyftor, utan att de ökar.

Segregationen händer inte av sig själv. Den är inte en naturkraft.

 
Veckans bild
"Hamn i Turkiet"
 
Veckans bild
"Ballongfärd i Kappadokien"
 
Veckans bild
"Turkiet"
 

Vindkraftspark fick avslag GP 7Nyheter 18 december
Mark och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt har avslagit ansökan från Göteborg Energi om att anlägga vindkraftverk i Hake fjord utanför Göteborg.

Rätten bedömde att de förorenade muddermassor som finns i området kan spridas om vindkraftsparken bebyggs.
Breddning av farleden, friluftsintresset samt att kommunen inte kunnat bevisa att anläggningen blir samhällsekonomisk tålig har också bidragit till bedömningen.

 
Ge oss något att vara stolta över i Götreborg
Debattartikel i GP 1 december
Göteborgar känner ingen stolthet eller känner någon framtidsoptimism med satsningen på det västsvenska paketet.
..GP-Artikel
 
Ta timeout, tänk visionärt, planera om
GP-Artikel
..GP-Artikel
 

Västlänken en miljökatastrof

 

..GP-Artikel
 

Innovationslsbbet har slutpresentationer på Lindholmen

 
Veckans bild
"God Jul och Gott Nytt År "
 
Älvstaden-dagen 2014
Stadsbyggnadsnätverket Hela Göteborg bjuder i samarbete med Göteborgs stad, Chalmers tekniska högskola och Sveriges Arkitekter Västra Götaland in till heldagskonferens.

Årets konferens är ett samarrangemang mellan Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Sveriges Arkitekter Västra Götaland och stadsbyggnadsnätverket Hela Göteborg.
Vi vänder oss till dig som är inblandad i projekt med koppling till genomförandet av Vision Älvstaden. https://www.youtube.com/watch?v=_4nUgyscrfg

.ÄLVSTADEN-DAGEN 2014

" HELA GÖTEBORG"
..BJUDER IN!

 
Bostadsvrålet på Falken 22-23 november
Staden vi vill ha är en av deltagarna.
 
Veckans bild
"Ballongfärd II"
 
Veckans bild
"Ballongfärd I"
 
Veckans bild
"Stadsbyggnadsdialog II"
 
Veckans bild
"Stadsbyggnadsdialog I"
 
Framtidens stadsbyggnadsdialoger
Mistra Urban Futures på Chalmers 26 november

Rättvisa, legitimitet och effiktivitet
 
Veckans bild
"Samhällsbyggnadsdagen II"
 
Staden vi vill ha har HASSP och Mediagruppsmöte
den 24 november.
Dummy för Jubileumsparken redovisas bland annat.
HASSP
Holistic Association
Social Science Park
 

Veckans bild
"Samhällsbyggnadsdagen I"

Närmare 100 personer från städer, kommuner, myndigheter, arkitekter, byggbransch, universitet, högskolor och institut var på plats i Konserthuset i Göteborg

 
Skärgårdsborna får tycka till om trafiksituationen.
Direktpress 22-28 november.
Det började med en parkeringsutredning, men växte till en mer omfattande trafikutredning. Nu svarar 1700 skärgådsbor på en enkät som ska utreda hur trafiksituationen till och från Södra skärgården ska kunna utvecklas.
 
Veckans bild
"Innovationslabbet på Lindholmen "
 

Veckans bild
"Presentation av Frihamnen"

Inom området ska en jubileumspark ingå.
En internationell tävling om dess innehåll ska utlysas
under våren 2015

 

Veckans bild
"Från balkongen i SEB:s fd bankvalv på V Hamngatan"

Nätverket "Hela Göteborg" har workshop

 

Veckans bild

"Olle Wästberg "

 

Veckans bild

"Alingsås ljusfestival II"

 

Demokratiutredningen 2014
Demokrati. Västlänken och trängselskatt.
representativ resp direktdemokrati.
Olle Wästberg regeringens demokratiutredare, säger att demokratin i Göteborg mår sämre efter folkomröstningen.

Såväl de som röstade nej som ja till trängselskatten tror inte att resultatet kommer att följas.

Mikael Gilljam professor i stadskunskap anser att direktdemokratin
passar dåligt med den representativa demokratin.

 

 

Veckans bild

"Alingsås ljusfestival "

 

Kulturnatta med Staden vi vill ha
Medborgaragenda och
Holistic Association Social Science Park "HASSP" se bilder!

Läs mer!

 

Veckans bild

"Vässingsö"

 

Välkomna till Samtal nr. 3 ”Hela Göteborg genom stadens arkitektur”
Program på onsdag 15/10 i Chalmersska huset Södra Hamngatan 11

1600 insläpp
1620 introduktion till inspel och diskussion
1630 inspel 1 Erik Linn ”Bottenvåningens betydelse för stadslivet” utdrag från aktuell forskning)
1645 inspel 2 kort återkoppling om aktuella planer
1655 inspel 3 Bengt Mattias Carlsson ”Göteborska stråk på tvärs”
1710 diskussion
1730 workshop & samtal om lågfartsstråk och kopplingar genom ”Arkitektoniskt Teater i bankvalvets Rum”
1830 informella stadsbyggnads-samtal över en öl, dricka eller en macka
1930 avslut

HELA

GÖTEBORG

 

Seminarium med Demokratiutredningen
"Hur mår demokratin i Göteborg efter folkomröstningen?".

DEMOKRATI I
GÖTEBORG

 

Veckans bild

"Stora Badhusgatan "

Spårvagnsspåren mellan Järntorget och Lilla Torget läggs ut.

 

Veckans bild

"Höst 3 "

 

Vinga vind

Programmet: måndag 13/10 – onsdag 15/10.
Förmiddagspass 09.00 – 12.00, eftermiddagspass 13.15 ---
Plats: Elyseum (Västgötagatan) “öster om Heden”.

Måndag f.m: Presentation av domstolen, förhandlingsordning, översikt av projektets bakgrund mm.
Måndag e.m: Beskr.av bef. förhållanden o föreslagets tekniska utförande.
Tisdag f.m. Påverkan på motstående intressen, fiske, fåglar, sjöfart, buller, landskapsbild mm.
Tisdag e.m: Försiktighetsmått, ersättningsfrågor, kontrollfrågor, förslag till villkor mm.
Onsdag f.m: Remissinstansernas synpunkter gås igenom och utvecklas närmare.
Onsdag e.m: Redogörelse för enskildas synpunkter på projektet+Gbg Energis bemötande av dessa.Slutanföranden + meddelande om tid och plats för dom.

 

 

 

Veckans bild

"Höst II "

 

Veckans bild

"Utsikt från Rodergatan"

 

Kulturnatta: Staden vi vill ha
Staden vi vill ha visade bland annat en bild ur processkonstverk nr 41

HASSP
 

Holistic Association Social Science Park ( HASSP)

Begreppet Holistic Social Science Park har tidigare presenterats i ett processkontverk av Arne Person.

Nu har det fått ett tillägg för att markera att det rör sig om en association.
Med HASSP fås en helhetssyn, där stor vikt läggs på att värna de sociala värdena, som välfärd, kultur och konst m m. I balans med de teknik- och tjänstebaserade innovationsplattformarna öppnas nya perspektiv för finansiering, testning och demonstration av t ex Affordable Housing.
Ett förslag är nu att en sådan central enhet ska förläggas till Frihamnen som ska utgöra en del av regionens kärna.

 

Veckans bild

"Höst I "

 

Frihamnen samråd synpunkter

Medborgarkraftens synpunkter skickade till kommunen!

Ett större medborgarinflytande behövs.

En större inriktning mot att fungera som en del av regionkärnan är önskvärt.

För att nå detta mål krävs en Holistisk Social Science Park förslagsvis ingående i den planerade Jubileumsparken.

Kommunens misstag är att mer se till det fysiska och till kortsiktig lönsamhet än att se till den hållbara stad medborgarna vill ha.

Man efterfrågar medborgarnas respons men inte deras delaktighet.

 

Veckans bild

"sommar IX"

 

 

STADEN VI VILL HA
KOMMER ATT MEDVERKA I POLITIKERDEBATTERNA UNDER KULTURKALASET

Utdrag ur Staden vi vill ha:s medverkan i kalasdebatten på Demokratitorget under Kulturkalaset 2014. http://youtu.be/ShEZU0C88JE

 

Veckans bild

"sommar VIII"

 

Campus Näckrosen

Nytt campus får ta emot ris och ros! (GP)

Efter hård kritik vänder sig de ansvariga för Campus Näckrosen till allmänheten för råd.
Men vissa delar av projektet är redan spikade.

Johan Öberg är projektledare. Han vänder sig nu till andra intresserade Göteborgare än de i området.

Skulle medborgarkraftsförslaget om en holistisk SocialScience Park i Frihamnen eller på Heden kunna vara en bättre lösning.
Ett medborgarkluster kan skapas där.
Medborgarna blir delaktiga på ett helt annat sätt och eftersökt kraftbalans fås. Ett krav för hållbar utveckling
Läs Fri ord GP

 

Veckans bild

"sommar VII"

 

Frihamnen: Samråd
Senaste dag för inlämning 9 sept.
Samtliga handlingar kan hämtas på kommunens hemsida.

Visionen anger att Älvstaden ska vara öppen för världen och utvecklas så att den helar staden, möter vattnet och stärker kärnan.
Medborgarkraften kommer att agera.Det behövs en stark medborgarkraft för att visionen ska kunna förverkligas!

MED HOLISTISK
SOCIAL SCIENCE PARK
som jubileumspark ?

 

Veckans bild

"sommar VI"

 

Öppna Göteborg
Valhandboken finns nu att hämta bland annat här!

Läs och begrunda!

Detta initiativ kan vara lösningen för ett ökat medborgarinflytande som leder till hållbar utveckling!!

 

Veckans bild

"sommar V"

 

Veckans bild

"sommar IV"

 

Veckans bild

"sommar III"

 
Minst 23 partier ställer upp i Göteborgs kommunfullmäktigeval.
Det är mest i hela landet.
I Stockholm har 18 partier registrerat sig för valet till fullmäktige, i Malmö 17 enligt P4 Göteborg.
De nya partierna är Öppna Göteborg, Direktdemokraterna, Djurens parti, Normaldemokraterna, Sjukvårdspartiet Västra Götaland och Svenskarnas parti.

23 partier ställer upp i
Göteborgs
kommunfullmäktigeval!

 

Den Skandinaviska 8 Miljonersstaden
Program Reväst deminarium 25 juni 2014
ägde rum på Handelshögskolan..

Presentation av slutrapporten med panelsamtal.
Birgitta Losman, Floire Nathanael Daub,
Eva-Lena Albihn, Lennart Lövgren, Stefan Forsaeus Nilsson,
Fredrik Nielsen och Jens Larsson

Moderator:
Kenny Genborg

 

Öppna Göteborg
Valupptakt-Kick–Off torsdagen den 26 juni kl 19:00 som kampanjgruppen arrangerar på Kansliet, Viktoriagatan 26.Kampanj-generalen Martin Clausson och valdagsansvariga Rossi Aniés leder träffen och Dennis och Holger finns också på plats.
Valprogrammet kan nu laddas ned!
Öppna Göteborg! vill ha ett kommunalt system där öppenhet och
transparens är regel snarare än undantag. Partiet kommer bara att finnas
under en mandatperiod. Då ska partiet jobba stenhårt för att ge tillbaka makten till stadens rätta ägare – till dig som göteborgare!

 

Veckans bild

"Sommar II"

 

Veckans bild

"Sommar I "

 

Staden vi vill ha överlämnar medborgaragenda

Göteborgs första medborgaragenda överlämnades onsdag den 18 juni klockan 13:00 till kommunfullmäktige på trappan till Börsen.

Ett av förslagen är att etablera världens första ”Social Science Park” i Göteborg.

Förutsättningarna för en sådan är nu mycket goda.
”Medborgarkraften” i Göteborg växer.
”Öppna Göteborg” ställer upp i valet och banar väg för en lojal maktutövning i Göteborg.
Arkitekterna går samman i ”Hela Göteborg” för att skapa stad och
”Staden vi vill ha” har nu samlat medborgarnas hetaste förslag i en medborgaragenda.

Se överlämnandet!

 

Veckans bild

"Hammarkullenkarnevalen"

 

Veckans bild

"Åskådere "

 

Kviberg Park
Fullmäktigebeslut om utredning

Skrivelse av AP har sänts till kommunstyrelsen med förslag om att utforma parken till en Social Science Park.

 

Veckans bild

"Kronhuset II "

 

Veckans bild

"Kronhuset I "

 

Hela Göteborg genom stadens arkitektur
Vad är Göteborg?
Hur kan vi bidra till att skapa en samarbetskultur
Kick -off för en serie informella samtal.
Kronhuset , Göteborg 23 maj
Hela Göteborg är ett initiativ för att bryta segregationen med stadsbyggandet som verktyg.
Syftet är att skapa en lokal och neutral plattform för samtal om stadsbyggnadsfrågor.
Initiativtagare Bengt Mattias Carlsson

 

Veckans bild

"Långedrag"

 

Älvsborg Detljplan för
Allmän gångförbindelse mellan Ängholmsbron och Styrbordsgatan
Samråd
Syftet med detaljplanen är att uppföra en allmän gångförbindelse med gångväg och brygga mellan Ängholmsbron och Styrbordsgatan för att säkerställa allmänhetens möjlighet att nå strandområdet. Förslaget innebär att allmän plats iordningställs med brygga/gångväg och vistelseytor.

Förslaget är ute på samråd under tiden 14 maj - 24 juni 2014 och visas på
-Stadsbyggnadskontoret och Medborgrkontoret vid Frölunda Torg.
Handlingarna finns också tillgängliga på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.
Samråds-och informationsmöte, onsdagen den 4 juni kl. 18-19 på Medborgarkontoret vid Frölunda Torg, Läs mer om detaljplanen! 

Veckans bild

"vår"

 

Öppna Göteborg
Tisdag 13 maj: Stort styrelsemöte med klubbning av valplattform, röstningsförfarande och kampanjplaneringen.

Visslan www.visslan.se
Visslan är en nättidning som ges ut i Göteborg.
Den startades av partiet Öppna Göteborg men agerar helt självständigt enligt avtal med ägaren.
Visslan granskar och rapporterar om hur Göteborgs stad med grannkommuner styrs. Redaktionen arbetar ideellt.

 

Veckans bild

"valborgsmässoafton"

 

Staden vi vill ha

http://stadenvivillha.se/

Tisdag 13 maj Politikerdialog om medborgarstämmans prioriterade förslag.

Bland annat kommer Social Science Park (Förslag från medborgarkraftens hemsida ) att tas upp för dialog.

 

Veckans bild

"i fönstret "

 

Långedragsvandring den 26 april kl 11:00

Samling Mötesplats Trädgården och avslutning vid denna plats
med fika till specialpris.
Ulla Sjöberg kommer under ca 2 timmar göra en vandring
på slät mark och berätta om Långedrags gamla samhälle och
lotsar och kustroddare, som bodde där.

 
ÖPPNA GÖTEBORGS VALSEDEL
 

Veckans bild

"Staden vi vill ha Toppmöte 29 april"

Staden vi vill ha bjuder in till öppet toppmöte 29:e april

Tid: kl 18:00 -20:30
Plats: Göteborgs Stadsmuseum

Politikerdialog 13:e maj

Tid: kl18:00
Plats: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B

Förstorad bild!

 
Boklok vill bygga billiga och yteffektiva bostadsrätter i Hammarkullen.
Boklok är ett bostadskoncept utvecklat av byggbolaget Skanska och möbelföretaget Ikea.

 
Daghammarskjöldsleden ska förvandlas tille en boulevard
Trafikleden ska bli en livfull stadsgata. Arbetet har nu nsatts igång.
 

Veckans bild

"Istanbul III "

 
Platsbristen i äldreomsorgen både tragedi och dålig affär
(GP31 mars)
Detta säger debattören Bo andersson (FP)
 

Ge oss mer tid att undervisa Ur GP artikel 9 april)
Lärare skeptiska till skolsatsningar. Anders Borg presenterar vårbudgeten.
I budgetpropositionen listas förslag som alla syftar till att vända utvecklingen och sätta Sverige i Pisa-toppen igen.

 

Vården i akut behov av en IT-miljard( GP Detatt 9 april)
Brister i kommunikation och dokumenttion är en av de vanligaste orsakerna till ineffektiv vård och vårdskador. Personalen knäar under merarbetet som bristerna orsakar och patienternas säkerhet äventyras.

 
Processen om Långgatorna måste ske i öppenhet
( Ur GP-debatt 9 april)
Köpslåendet om Långgatorna reser en rad obesvarade frågor. En process som dessutom går stick i täv med det bygnadsprogram som kommunen upprättat för området.skriver hyresgästen och båtbyggaren Torsten Sörvik
 

Skyddstäckning av Sjöbacka uteblir (Ur direktpress 4 april)
Det finns inte ekonomi i et nya förslaget.

 
Veckans bild
"Istanbul II"
 
Medborgarstämman på Internationella skolan den 22-23 mars
Drygt 100st personer deltog i stämman under lördagen och ca 60st på söndagen. Ca 50st förslag prioriterades för att på ett toppmöte i Stads-museet den 29 april bearbetas och utmynna i medborgaragenda inför valet
 
"Vi måste bli bättre på att lyfta fram allt bra vi gör"
Säger Johan Trouvé i GP:s lördagsintervju. Han vill att fler göteborgare blickar framåt i stället för att fastna i nutiden.
 
Veckans bild
"Instanbul I"
 

Hisingsbron kan stoppas ( Ur GP-artikel 26 mars)
i mark - och miljödomstolen - precis som gång- och cykelbron över Göta älv. Frågan är oproffsigt skött av Göteborgs stad säger Kristina Jonäng (C)
Sjöfartsverket säger nej till låg bro. ( Ur GP 25 mars)

Se Arne Persons video på Youtube! Lösningen?

https://www.youtube.com/watch?v=CU36LcNJn1Y

 

Det finns ingen anledning att exploatera våra grönområden
säger Bo Aronsson arkitekt och planerare Nätverket Näckrosdammen.
(Ur artikel i GP 25 mars.)
I flera områden pågår planer på att exploatera uppskattade grönområden - utan att de som berörs fått en godtagbar möjlighet att ge sin syn på respektive områdes kvaliteter.

 
Annelie Hulthén är frusterad
över att ha misslyckats att vända utvecklingen när det gäller segregationen i Göteborg ( GP 24 mars)
Veckans bild
"Social Science Park som förslag på medborgarstämman "
 

"Sluten, delad, självgod" Ur GP 20 mars
Göteborgs självbild på väg att spricka visar ny rapport.
Göteborg behöver ett offensivt befolkningsmål. En stad som växer är en stad som vill något.Vi vill se Göeborg som en miljonstad säger
Johan Trouvé vd Handelskammaren.

Det är något tjall på mentaliteten säger Kenny Genborg som tillsammans med Kerstin Sjödén skrivit rapporten på uppdrag av Handelskammaren.

TRON PÅ

GÖTEBORG

 
Veckans bild
"Stadsbiblioteket före invigningen"
 
Veckans bild
"Älvsborgsbron i dimma"
 
Veckans bild
"N Biskopsgårdens vattentorn"
 

Crowdfunding
Intresset för crowdfunding ökar.
Dvs konsten att finansiera projekt via många privatpersoners investeringar.

Läs mer!

 

Inbjudan till Medborgarstämman den 22-23 mars

INBJUDAN!

 

Göteborgs Medborgarstämma den 22-23 mars

Staden vi vill ha har skapat en hemsida för
Göteborgs Medborgarstämma som har adressen:

www.gbgmedborgarstamma.se

 
Veckans bild
"från luften"
 

Veckans bild
"stadsbild"

 

Hackathon Definion från Wikipedia
Ett hackathon är en händelse där programmerare och andra som arbetar med mjukvaruutveckling, inklusive grafiska designers, gränssnittsdesigners och projektledare, samarbetar intensivt med mjukvaruprojekt. Ibland också med en hårdvarukomponent. Hackathons varar i allmänhet mellan en dag och en vecka. Vissa hackathons är avsedda enbart för utbildnings- eller sociala ändamål, även om målet i många fall är att skapa användbar prog-ramvara. Det finns ingen begränsning på typen av programvara som skapas.

Ordet "hackathon" är en ihopslagning av orden "hacka" och "maraton", där "hacka" används i betydelsen lekfull, undersökande programmering och inte någon betydelse med anknytning till databrott.

HACK
A
THON
 

Veckans bild
"vid stranden"

 

Veckans bild
"röd kvinna"

 

 

 

 

 


DEBATT OM HEDENS FRAMTID
Heden är en angelägenhet för hela Göteborg och Västsverige som de flesta har en personlig relation till. Kommunen har låtit fem arkitektlag ta fram förslag på hur Heden kan användas och bebyggas. De fem förslagen visar tydligt på konsekvenserna av att bygga på Heden. Det är nu ett utmärkt tillfälle att utvärdera idén att bygga på Heden i motsättning till att bevara Heden som en öppen plats. Presidierna från de fem relevanta nämnder som har ansvar för Heden deltog i debatten.
BYGGNADSNÄMNDEN Mats Arnsmar (s), Kjell Björkqvist (fp)
FASTIGHETSNÄMNDEN Ulf Kamne (mp), Martin Wannholt (m)
IDROTTS- OCH FÖRENINGSNÄMNDEN, David Lega (kd)
PARK- OCH NATURNÄMNDEN Marina Johansson (s), Åsa Hartzell (m)
KULTURNÄMNDEN Sammy Lindfors (v), Ann Catrine Fogelgren (fp)
Moderator är Morten Lund, konstnärlig professor, Chalmers Arkitektur.
Onsdag 19 februari 2014 Göteborgs Stadsmuseum, Wallenstamsalen

2014-10-23
Veckans bild
"Göteborg Stadshus AB"
 

Sluss i jämnhöjd med bron
I stället för under bron! Smartare lösning! Inga ramper och kontinuerlig kollektivtrafik samt gång-och cykeltrafik.
Ingen extra bro för cykeltrafik!
Se videon! från förslag till göteborg 400 år!
Med anledning av det i GP presenterade förslaget under bron.
 
Veckans bild
"Sluss under nya bron"

Den ska öka sjöfarten på älven!
Visionen är att flytta mer transporttrafik från vägarna
till sjöfrten för att låta näringslivet fortsätta att växa.


Bild:GOTHEBURG SLULS GROUP/STING.NU

 
Veckans bild
"ÖPPNA GÖTEBORG STARTAR TIDNING"
 

Partiet Öppna Göteborg bildas på Folkteatern 2014-01-13

Vår ordförande Holger Wassgren
har varit med och startat Öppna Göteborg


2014-01-12
Göteborg Glokalt Processkonstverk 37e
En sida har tillkommit som handlar om olika stadsutvecklingsalternativ för Göteborg.
Läs!
 

Synpunkter på Hedentävlingen

Med förslag till fortsatt process.

 
Veckans bild
"borg"
 
Veckans bild
"God Jul!"
 
Dennis Töllborg startar parti mot korruption
 

Fem arkitektkntor har utsetts för att rita
Nordens högsta byggnad på Hisingen.

Wingårdhs är en av de utsedda.

.................................

 
Veckans bild
"Krubba i Hagakyrkan"
 
Uppföljningsmöte inför medborgarstämman i mars 2014
Anordnare Staden vi vill ha den 11 och 12 december
Temagrupper: Göteborg Glokalt., Arbete, Bostäder,
Hälsa, Demokrati och Kultur,
 
Heden Tävlingsbidragen ska bedömas.
Medborgarna har möjligheter att granska försklagen och lämna in bidrag under december och januari
 
Veckans bild
"Allén mot Haga"
 

Public and private corruption - what do we know? What can be done?
Date: 17/12/2013 Time: 14.15-16.00
Place: Malmstensalen, Handelshögskolan

Föreläsare: Speakers:

Inga-Britt Ahlenius,
Visiting Professor, School of Business, Economics and Law

Bo Rothstein,
Professor in political science, Faculty of Social sciences

Ola Olsson,
Prof. in development economics, School of Business, Economics and Law

Michaela Ahlberg, Chief Ethics and Compliance Officer, Telia Sonera

Moderator Olof Johansson-Stenman,
Professor, Vice-dean, School of Business, Economics and Law 
 
NÄSTA !