eXTReMe Tracker

 
   

.debatt

..{2}.forum...
.. ....HEM
 

sammanfattning

SDN VÄSTRA GÖTEBORG


bakgrund

FÖRSTA ÖPPNA MÖTET FÖR MEDBORGARNA EFTER STADSDELSSAMMANSLAGNINGEN

Välkommen till samtal med dina stadsdelspolitiker
Torsdagen den 12 januari klockan 17.00-18.00

Anette Bernhardsson ordf
Andreas Eraybar 1:e vice ordf
Eva Ternegren 2:e vice ordf

samt övriga nämnden.

Fem medborgare hade mött upp.
Ett par från öarna
Angela Husberg med make
En dam anställd hos polisen i Tynnered
Jag själv

Mötet började med kaffe och smörgås.

Anette Bernhardsson redogjorde:
Fördragningslistan delades ut.
Samtliga närvarande presenterade sig.
Medborgarna fick tillfälle att nämna sina frågor först. Därefter skulle dagordningen gås igenom.

Paret från öarna hade en begäran om bättre turer till och från stan kvällstid. Båtar till Skeppsbron togs upp.
AB kände inte till medborgarkraftens agerande tidigare om denna möjlighet.

AH hade synpunkter om seniorerna och trafiken till öarna.
Hon frågade Anette B om Stadsbyggnadskontoret arbetar med Saltholmsärendet. Svaret blev ja, dvs tvärt emot det besked jag fick när jag talade med dem före jul.

Tynneredsbon påpekade det allt värre hotet från ungdomar i stadsdelen. Kyrkans personal är alltför vänlig mot dem. Det var behov av snabba insatser hon framförde.

Jag själv var intresserad av Saltholmen och trafiken till skärgården. Jag nämnde mitt engagemang i medborgarkraften och påpekade behovet av sociala konsekvensbeskrivningar.

AB nämnde att det kommer att bildas ett Öråd på öarna som nämnden kommer att besöka den 30 januari för att diskutera situationen på Saltholmen.
P-bolaget kommer att ha ett möte i början av februari. Innan dess vet vi inte så mycket ytterliga om ärendet sa AB
Alla vill nu få till stånd en långsiktig lösning på problemet på Saltholmen.

Efter dessa diskussioner hade timman gått och därmed hade vi inte hunnit ta del av de ärenden som ska behandlas på nämndmötet den 17 januari.

Ingen information om den utökade kundtjänsten som kommunstyrelsen beslutat om nämndes.

Före och efter mötet fick jag kontakt med
Andreas Eraybar (FP). Han sa att han hade bildat ett par medborgargrupper. Han var intresserad utav att träffa mig och få reda på lite mer om vår verksamhet och vårt syfte.

Synpunkter!...