...Projekt: SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

 

 

Älven blir inte längre en barriär.
Tillskottet av resenärer från expressfärjorna, Kringen och
Tågpendeln skapar förutsättningar för betydligt tätare turer för
Älvsnabben och Skytteln. Hisingen knyts därmed bättre ihop med
det övriga Göteborg. Älven blir inte längre en barriär som delar stan
utan ett centralt stadsrum som binder ihop de olika stadsdelarna.
Såväl Styrsö som Gårdsten eller Lilla Bommen och Hällsvik ligger
vid samma "Finrum" Älven.

Nästa sida!