.........START
   

.debatt

...............forum...

sammanfattning

FRÖLUNDA TORG ccccccccccccccccccccccc

bakgrund

Program för
Utveckling av Frölunda Torg

2005-03-09

Program för
Utveckling av Frölunda Torg

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat förslag till program för utveckling av Frölunda Torg i Järnbrott.

Bakgrunden är attfastighetsgaren Diligenstia har presenterat förslag till utveckling av köpcentrumet vid torget och begärt att en ny detaljplan upprättas.

En utbyggnad av torget berör flera frågor för framtiden än enbart handeln. Spårvagnshållplatsen och kollektivtrafiken, biltrafiken och parkeringssituationen, möjligheterna till komplettering med flera bostäder och andra funktioner, trygghet samt den miljöpåverkan som blir konsekvenserna av förslaget är några av de frågor som studerats under programarbetet.

Programförslaget och delutredningarna visas
under tiden 9 mars-19april 2005 på följande platser:

Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
Frölunda Kulturhus, biblioteket, Frölunda torg.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden, box 2554, 403 17 Göteborg,
senast den 19 april 2005.

Åter startsidan!