.........START

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning
Göteborg:
Heden

PROCESS-
KONSTVERK
SENAST
PKNR 22 HEDEN

2008 AP
STEG 2 FÖRSLAG 1

bakgrund
Förtätning av
City

PROCESSKONSTVERK NR 22 HEDEN 2008 AP
Tidigare processkonstverk: Läs under PK

PROCESSKONSTVERK
NR 22 HEDEN 2008 AP
STEG 2 FÖRSLAG 1

 

För att förstå processkonstverket läs först:

Texten nedan
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även om
Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?
Göteborgs framtid


Heden

Göteborg står inför en kraftfull omvandling. Från att ha varit en stor småstad skall den bli en liten storstad.


förstora!

PROCESSKONSTVERK NR 22 HEDEN 2008 AP

Heden
i framtiden och krafternas samspel
........... .

___________________________________

Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryo
Översiktsplanens tre kraftbegrepp, visualisering samt
Exersisheden

Strategi
Med hjälp av en folkkär plats, gång- och cykelstråk, nybildade organisationer och bilder på Google earth få Göteborgarna intresserade för Göteborgs framtid och bli delaktiga i stadsplaneringen så att balans mellan krafterna kan erhållas. Visualiseringstekniken tillvaratas.

Budskap
Medborgarkraftens möjligheter måste synliggöras. Konstnärligt tänkande och agerande kan genomsyra alla moment, alla ämnen och nivåer. Konsten kan ligga före forskningen och ha utmärkta möjligheter att med kraft påverka utvecklingen. Konst och kultur kan betraktas som verksamheter som kan skapa jobb, minska klassmotsättningar och bidra till friskvården.
Visualiseringtekniken har givit virtuella världar vars goda sidor måste tillvaratas.

Uttolkare
Alla som nås av budskapet.

Pilotkvarter
Exercisheden

Steg 1
En styrgrupp för krafterna eftersöks och medborgarna informeras om processen.

Steg 2
Bakgrundsmateral från medborgare, Internet och pressen används för att ta fram ett första förslag.
Nätverket och myndigheter m fl informeras.
Förslaget presenteras på hemsidan.

________________________________________
Länkar!

Steg 2: HEDEN FÖRSLAG 1

Steg 1: Detta har hänt 2008- 04-23


historik.....nu.....framtid

inledning

Till embryon!

Lämna synpunkter!

Lämna inlägg som läggs ut på hemsidan!

Till tidigare processkonstverk!

....
 

 

eXTReMe Tracker