.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Självförsörjande boplats


bakgrund

Vetenskapsfestivalens Rymdhabitat

Självförsörjande boplats

Självförsörjande bostäder minimerar behovet av transportmedel.

Rymdhabitatet på Vetenskapsfestivalen och experimentet med att anpassa sådana för slummen i Afrika inspirerar till tankar om nyttan av sådana även i Sverige.

Kan sådana enheter som inte kräver täthet, vara befogade i "den goda staden" för att kunna tillgodose alla typer av livsstilar?

Nedan följer utdrag av texterna till utställningen i Nordstan i Göteborg
_______________________________________________

Boplats Rymden
Arrangemang och medverkande personer.
Projektkoncept och vetenskapligt innehåll maria Nyström Professor i Arkitektur Design för sustainable Development CTH.
Maria har under 12 år utvecklat konceptet Space Versus Terra med kopplingen mellan rymdforskning och utvecklingsländer.
Hon står också bakom konceptet för utveckling av Chalmers masterkurser.
Design för extreme Environments, vilket är ett samarbete med NASA och Houston University samt Reality Studio.

Ulrika Rahe Professor i Industrial Design CTH Ulrike är medlem i Vetenskapsfestivalens Vetenskapliga Råd, är idégivare och initiativtagare till månhabitatet replikan.

Färdkort på ISS att äta i rymden
Allt som kommer att behövas under en rymdfärd måste tas med från jorden; syre, kläder, mat och övrig utrustning. Rymdfärjan liksom habitatet ska fungera som ett slutet system. Måltider är viktiga inte bara för att ge astronauterna näring, utan för att ge avkoppling och social stimulans vilket är extra viktigt för dem som lever isolerade från familj och vänner flera månader i sträck.
Bristen på råvaror i kombination med tyngdlöshet och andra begränsningar ställer krav på hur maten lagras, paketeras och serveras.
Konceptet fungerar under vistelsen på ISS, Internationell Space Station, såväl som i rymdfärjor för de kommande Marsresorna.

Water Wise - kunskap om vatten.
Vi lever i en värld där vi människor blir fler och jordens resurser färre. Den viktigaste är vatten för att hålla en hållbar framtid tillsammans.

Getaway Garden plats för rekreation i rymden.
Det råder helt andra förutsättningar för boende på Månen och mars än på jorden, vilket ger många begränsningar för rymdhabitaten.
Målet för detta koncept är att förse de boende med ett rekreationsområde där de kan äta , umgås koppla av och njuta av grönskan.

Visuell variation att bo och arbeta i rymden
Att jobba ombord på ISS innebär stora påfrestningar för besättningen. Astronauterna har endast en begränsad yta att röra sig på. Opersonlig och tråkig miljö.
Astronauternas psykologiska behov måste få mer utrymme i utformningen av framtidens rymdfärjor och habitat.
Projektet ger ett förslag på hur man kan förändra de visuella intrycken med hjälp av ljus och fotokosmetiska material.

Terrängfordon utforskning på mars.
Precis som på jorden kommer man behöva kunna transportera sig på Månen och Mars.
Skillnaden är att det inte finns några vägar eller annan infrastruktur där. Rresultatet är ett trycksatt konceptuellt fordon anpassat till terrängen på Mars.

Mobila habitat fordon och boende i ett
Rymdfärden kräver mycket bränsle. Detta skapar ett stort behov av flexibla och multifunktionella lösningar.
Mobila habitat fungerar både som bostäder och fordon. Lösningen är modulär och kan byggas samman till större enheter.

Rymddräkt med inbyggt motstånd.
för att inte förlora ben- och muskelmassa är det viktigt för astronauter att motionera när de utsätts för tyngdlöshet.
En lösning är rymddräkt som ger aktivt motstånd när man rör sig.Materialet innehåller en så kallad elektroheologisk vätska som ger motstånd när det utsätts för elektriska kraftfält.


Waste 4 Water -slå två flugor i en smäll. Afrika
Det här förslaget förslår ett nätverk av vattenstationer, där det sorterade avfallet byts mot rent vatten.
Avfallet får ett värde genom att det blir valutan man kan köpa sitt vatten för. Kompostjord och sorterat avfall säljs som råvaror och genererar pengar till verksamheten.

Maji vattenrening drickbart vatten till alla
Brist på känligt dricksvatten är ett problem i många länder och även i rymden. Man måste återvinna det som finns.
Ett filter skruvas fast på flaskan och renar vattnet från bakterier och virus och annat. Det fungerar på alla möjliga typer av flaskor och är självrenande.

Dricksvatten
Allt vatten som tas med från jorden måste återvinnas om och om igen. Vattnet renas mer eller mindre omedelbart efter användandet med hjälp av smarta bakterier, olika filter, UV-ljus och omvänd osmos. Apparaten är inte större än en hurts. Tester visar att det som dagen innan var urin och gråvatten, efter processen blir både renare och smakar bättre än kranvattnet i Houston.

En grön lösning på ett grått problem
För att kunna bo längre tider på Månen och på mars behöver habitatet vara självförsörjande.
Det görs bland annat experiment med rymdodlingar som gör det möjligt att odla sina egna grödor i rymden.
Inspirerade av dessa försök är detta ett projekt ett förslag på hur även miljonprogrammets hus på jorden ska kunna vara självförsörjande när det gäller frukt och grönt.
Genom att skapa förutsättningar för odling inomhus, på balkongen på taket av byggnaden och på marken får de boende möjlighet att skörda sina egna grönsaker samtidigt som takplanteringarna och trädgårdarna skapar gemenskap mellan grannarna . Grönskan fyller också en teknisk funktion i och med att den isolerar byggnaden.

Skydd mot protonstrålning väggen till sovhytterna utgörs av vattentanken.

Rymdodling
Det finns två skäl till att odla växter i rymden.
Det första är att ta hand om koldioxiden. För detta behövs bara 10-20 kvadratmeter intensiv odling per person. Det andra skälet är att producera mat. Astronauterna får bli vegetarianer och för den mat de behöver krävs det 50-100 kvadratmeter odling/person.
Blast, matrester och avföring måste därför brännas så att man inte får ett syreöverskott.
Odlingarna sker i egna moduler där grödorna odlas i flera lager med rötterna i näringslösning och belysning dygnet om.

Tvätt
Renas med titandioxid med exponering med UV-.ljus.

Oguta Afrika
Soldriven skorsten för att lindra värmen

Livet i rymden Rekreation och avkoppling
Mentalt välbefinnande är ett tydligt behov. Bekväma möbler som fungerar i tyngdlöshet och inbjuder till rekreation och avkoppling. Möblerna byggs ihop av transportlådor och är anpassade till det begränsade utrymmet och kravet på smarta och platseffektiva lösningar

Slum
Def. Slum definieras av FN:s UN-HABITAT som ett urbant område där merparten av hushållen saknar en eller flera av följande punkter.
Tillgång till säkert vatten.
Tillgäng till sanitetsanläggningar
Varaktiga bostäder
Tillräcklig bostadsyta
Besittningsrätt

Uppblåsbart månhabitat
Skalet är gjort av avancerat textil i flera skikt, och skall hålla kvar luften och skydda mot den extrema miljön utanför.
Den inre hårda kärnan innehåller all teknik och sovhytter. Den skyddar mot solstormar och den farliga strålningen.


Synpunkter!....Inlägg