.........
START
............
  debatt...............forum......

SÄKERHETSASPEKTER I SAMHÄLLSPLANERINGEN

bakgrund

SÄKERHETSASPEKTER I SAMHÄLLSPLANERINGEN

I översiktsplan 93 för Göteborg infördes begreppen:
Bärkraft och konkurrenskraft.

Kritiken som följde avseende avsaknaden av den
sociala aspekten medförde att,i översiktsplan 99
för Göteborg ingår tre begrepp:

Medborgarkraft, bärkraft och konkurrenskraft

Under samrådsskedet framhöll Länsstyrelsen i sitt remissvar att de saknade ett fjärde begrepp som de själva har med i sin planering nämligen säkerhet.

I nästa översiktsplan kommer kanske det fjärde
begreppet att ingå:

Medborgarkraft, bärkraft, konkurrenskraft och säkerhet?

SÄKERHET

2005 03 29
Områdesbevakning
Företaget Cubsec utför nu ett pilotprojekt i stadsdelen Älvsborg
där de även vänder sig till privathushåll.

Företagets vision är att få ett så stort underlag i stadsdelen att de kan gagna området i stort.
Företaget samarbetar med IPS Alarm, vilka arbetar med den invändiga säkerheten.

Stormen 2004-01-08
SOS- Alarm 112 fungerade inte.
Enligt TK på GP var inte SOS Alarm
Oförberedda på vad som kunde hända. Redan två dagar tidigare hade SMHI förvarnat.
Sverige känns inte så tryggt.

Tsunamikatastrofen

Tsunamikatastrofen 2004-01-08
Naturkatastrofer, terrorhot och kriminalitet är vardag på flera platser runt om i världen dit researrangörerna skickar svenska turister. Men ansvaret för säkerhet och information är inte researrangörens säger Fritidsresors vd Johan Lundgren. (TT)

Kungen får stöd i sin kritik.
Kungen fick vänta i ett och ett halvt dygn innan regeringen informerade om katastrofen.
I en DN- intervju efterlyser kungen lite mer handlingskraft och tycker att det i vissa lägen är bättre att agera än att inte göra något alls. (TT)

Tsunamikatastrofen 2004 -1-26
Av händelseutvecklingen efter katastrofen i Asien på annandagen jul visar att Sveriges beredskap var dålig.
Nedan följer några synpunkter framförda i dagspressen.

GP 2004 12 29
Stor frustration över knapp information av AW
Anhöriga är starkt kritiska till hur den svenska regeringen agerat de första dygnen efter katastrofen.

Många är frusterade över att inte kunna få fram information och över att inte kunna få hjälp av svenska myndigheter.

Eksborg anser att informationen brustit av PS
Chefen för Krisberedskapsmyndigheten recenserar inte myndigheternas agerande men säger att informationen brustit.
Ann-Louise Eksborg är generaldirektör för myndigheten under försvarsdepartementet med uppgift att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället.

Myndigheten skall senare göra en genomgång av vad som fungerat och vad som inte gjort det, för att dra lärdomar inför framtiden.

Men Eksborg kritiserar redan nu UD.
Informationen har brustit.

Krisberedskapsmyndigheten betonar kommunernas ansvar. De "är grunden för vår säkerhet" Vid denna stora katastrof hamnade ansvaret på staten. UD har ansvaret när människor är utomlands. Landstingen för sjukvården när de kommer hem och kommunerna för det psykosociala omhändertagandet.

Persson kan inte skylla på att det var annandag jul av B-MM
Hanteringen av tragedier och katastrofer kan inte deligeras. Det är stadsministern och utrikesministern som personligen måste ta ansvar. men Göran persson skyllde på att det var annandag jul och Laila Freivalds på att UD:s växel inte fungerade.

Det skulle dröja ett och ett halvt dygn innan Göran Persson och Laila Freivalds framträdde på en presskonferens för att säga att de inte hade mycket att säga, för att sedan försvinna.

Jonas Hafström ambassadör i Thailand insåg snabbt att han måste finnas på plats i Phuket och reste dit. Menhan kan inte kommendera dit svenska hjälparbetare, sjukvårdspersonal eller plan som kan evakuera. Det måste ske med ett regeringsbeslut.

Det är extra sorgligt att regeringen inte höll måttet under de första katastrofdygnen.

______________________

Mer om katastrofen av PL
Ligor försöker profitera på naturkatastrofen

Kriminella ligor i Europa försöker nu profitera på naturkatastrofen i Asien. Svensk polis varnar för oseriösa insamlingar via e-post och Internet.
_______________________

 

 

Synpunkter!....Inlägg