.........
START
  debatt...............forum......
INFORMATION TILL MEDBORGARNA

bakgrund
INFORMATION TILL MEDBORGARNA

Trots att Sverige kanske är det datortätaste landet är det fortfarande få som har möjlighet att delta i debatter på nätet.

INFORMATION TILL MEDBORGARNA

Trots att Sverige kanske är det datortätaste landet är det fortfarande få som har möjlighet att delta i debatter på nätet.

På annat ställe har redovisats behovet av
nya arenor för debatter där alla kategorier
av medborgare har möjlighet att delta.

Innan sådana finns är det angeläget att befintliga
medier kan informera.

Internationellt växer nu nya medier som IMC fram.
Något för medborgarkraften?

Synpunkter på val av media är välkomna!

..Inlägg