.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

CMB

Strategidagen 2010


bakgrund

CMB
Strategidagen 2010-10-06
Folk mår som vi planerar och bygger

Ur programmet
Introduktion
Magnus Berglund, ordförande CMB
Thabo Marseiloa, moderator

Folkhälsoinstitutet och den byggda miljön
Sarah Wamala, Generaldirektör FHI

Utmaningarna

Stadsform som får folk i form - samband mellan byggd miljö och fysisk aktivitet i olika åldrar
Peter Schantz, professor i idrottsvetenskap Mittuniversitetet

Att komma dit man vill och ska - om tillgänglighetens betydelse för miljoner svenskars hälsa
Arvid Lindén, analyschef, Handisam

Åtgärder och ansvar

Så här gör vi i Göteborg - folkhälsans plats i den kommunala dagordningen
Dario Espiga, ordförande i Sociala resursnämnden i Göteborg

Från ord till handling - rapport från Botkyrka, 2009 års folkhälsokommun
Lasse Olson, planeringschef, och Elisabeth Skoog Garås, folkhälsosamordnare, Botkyrka.

Hur möter byggbranschen folkhälsans utmaningar?
Kristina Gabrieli, miljöchef Peab

Goda Exempel

Utemiljön som friskfaktor - fysisk planering för hälsa och välmående
Erik Skärbäck, professor i översiktlig planering, Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp

Arkitektur för hälsa - om kunskap som grund för design
Lena From, arkitekturjournalist

Improving health, is this anorther task for the planners?
Ben Cave, director, Ben Cave Associates

Paneldiskussioner och rekommendationer

Summering

Mingel

Tack för idag

Synpunkter!....