.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

GÅNG- OCH CYKEL


bakgrund

GÅNG- OCH CYKEL

Regeringen vill se över cykelreglerna
Ur artikel i GP 10 september 2010 av Ylva Carlsson ref AP

Cykla mot enkelriktat eller gör högersväng mot rött ljus?
För att få fler att välja cykel har nu regeringen tillsatt en utredning som bland annat ska se över trafikreglerna.

Idag har vi omoderna trafikregler som utformades på 1960-talet och som helt och hållet utgår från bilisterna.

Detta gör att reglerna många gånger är väldigt knepiga för cyklisterna.
Nu ska reglerna ses över för att se om det går att göra det enklare för cyklisterna.

Man vill se över hela resvägen från bostad till arbetsplats.
Parkeringar, cykel på kollektiva transportmedel m m.

Till utredare har Kent Johansson (C), regionråd i Västra Götalandsregionen utsetts.

I maj 2012 ska utredningen vara klar.

Regeringen ger också i uppdrag till Trafikverket och Transportstyrelsen att tillsammans med landets kommuner ta fram en strategi och handlingsplan för hur man bättre kan samordna arbetet med att förbättra och bygga nya cykelvägar.

I infrastrukturplanen som ska gälla fram till 2021 öronmärks 5 miljarder för cykling.

Cykeln kommer att få en ökad betydelse.
Dels av miljöhänsyn, dels för folkhälsan.

Synpunkter!....Nästa!