.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

IIDÉVERKSTAN MAJORNA


bakgrund

IDEVERKSTAN MAJORNA

KONTAKT

Malin Widehammar - 070 587 88 47
ideverkstan.majorna@gmail.com
www.ideverkstan.org

( Vi finna även på Facebook)


Därför finns idéverkstan!

För en utveckling som går mot ett mer jämlikt ekologiskt och demokratiskt samhälle krävs medborgarnas engagemang och delaktighet.
Därför fokuserar Idéverkstan på att öka medborgarnas möjligheter till delaktighet i beslutsprcsesser och att forma utvecklingen av lokalsamhället.
Vi vill alltså skapa en mer deltagande demokrati. Detta är stort och oerhört viktigt. Vi provar oss fram steg för steg för att bryta ny mark.

...........Vad du kan göra med oss

 

Delt på våra aktiviteter
Det kan till exempel vara ett öppet forum eller studiebesök.
Info kommer på vår mejlista. Gå med på den genom hemsidan eller kontakta oss.

Komma på vad vi ska göra - och genomföra det.

Vi har möten tisdagar varannan vecka(jämna veckor). Hör av dig för att få reda på platsen för mötet, oftast ses vi i Hyresgätföreningens lokaler på Mariaplan ! i Majorna.


Händer i höst:

Metoder för deltagande

-en studiecirkel i teori och praktik

En förutsättning för hållbar utveckling och ekologisk omställning är medborgarnas engagemang och delaktighet. I denna studiecirkel fokuserar vi på lokal demokrati och olika metoder för invånarnas delaktighet i politiska beslutsprocesser, i både teori och praktik. cirkeln kommer ha tre olika huvudteman:

1. Olika metoder för deltagande
2. Praktiska, konkreta och framgångsrika exempel
3. att tillsammans planera och genomföra en delaktighetsprocess i verkligheten!

Studiecirkeln startar i början av september med träffar två gånger i månaden under hösten.

Nyfiken på studiecirkeln? anmäl intresse på www.ideverkstaden.org. Då får du mer information och en påminnelse när det närmar sig. Du kan också bara höra av dig för att få veta mer.

Synpunkter!....