.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SÖDRA GULDHEDEN


bakgrund

SÖDRA GULDHEDEN

Ur artikel i GP tisdagen 8 februari 2011 av Anna Wallberg
Värnar sina gröna ytor
Ref AP

I Guldheden pågår en segdragen kamp om grönområden.
Fler lägenheter måste byggas och kommunen letar ny mark. De boende kämpar emot.

För sex år sedan fick Stadsbyggnadskontoret i uppdtrag att undersöka möjligheterna att förtäta och bygga nytt i södra Guldheden.
Förslagen stötte på massiv kritik från guldhedsbor och bordlades. Idag hamnar frågan på byggnadsnämndens bord igen.

Folk överklagar ständigt när det gäller förtätning inom de centrala delarna av stan.

Om de gör det på rent okynne blir det bekymmersamt, men i Guldheden har de bra argument, säger
Mats Arnsmar (S) byggnadsnämndens ordförande.

Föreningen bevara Guldheden värnar om stadsdelens speciella karaktär med öppna ytor och grönområden och vill inte ha några nybyggen. En av föreningens hjärtefrågor är Guldhedsdalen.

Det vore ett helgerån att bygga i detta paradis. Det är enormt viktigt för människors hälsa att ha nära till grönområden, säger Maria Carlsson som är engagerad i föreningen.

Många som bor i Guldheden har inte några tjusiga sommarhus att åka till. Och många äldre människor tar sig inte så långt.

Det är inte bara gukdhedsborna som är kritiska till planerna. Även Länsstyrelsen och flera kommunala nämnder anser att de nuvarande förslagen skulle påverka dalen för mycket.

Fastighetsnämnden vill dock se en högre exploatering,

Föreningen vill att man i stället bygger nytt i andra delar av stan på redan exploaterad mark. De vill se nya tomter på rivningstomter, att tomma kontorslokaler utnyttjas och att industriområden saneras och får ny bebyggelse.

 

Synpunkter!....