.........
START

{1}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
   

.debatt

..{2}.forum...  

DIREKTDEMOKRATI

DEN MODERNA!
Det förstärkta folkinitiativet

Folkinitiativ
Handbok i direktdemokrti av Peter Eriksson och Bruno Kaufmann

DIREKTDEMOKRATI

Från SKL:s hemsida

September 2011: Faktablad 8 - Det förstärkta folkinitiativet
Här får du information om förändringarna kring nya bestämmelser för folkinitiativ om folkomröstningar i kommuner och landsting.

Reformen ingår i de förändringar i kommunallagen som Riksdagen hösten 2010 antog i samband med den reformerade grundlagen.

Förändringarna gäller from 1 januari 2011. Nya bestämmelser för folkinitiativ.

Förändringarna innebär att fler måste stödja ett folkinitiativ och att kraven på initiativet preciseras: tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting ska stå bakom förslaget om folkomröstning.

Tidsramen för att samla in de nödvändiga namnunderskrifterna är högst sex månader och initiativet ska handla om sådant som fullmäktige kan besluta om.

Samtidigt blir det svårare för fullmäktige att avvisa ett folkinitiativ: för detta krävs att två tredjedelar av ledamöterna säger nej till att genomföra en folkomröstning.

Mer att läsa i faktabladet
När ska folkomröstningen genomföras?

Finns det risk för att den representativa demokratin försvagas genom det förstärkta folkinitiativet och ett stort antal folkomröstningar på lokal och regional nivå?

Måste fullmäktige följa ett folkomröstningsbeslut?

Faktablad 8 - Det förstärkta folkinitiativet

Mer om EU:s medborgarinitiativ