eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

TOREDAMMEN
FÖRTÄTNING


bakgrund

Planbesked för Älvsborg 312:3, Stengetsgatan 2-24
Tigerstigen 1-29
för att tillskapa fler hyresbostäder.

Till Byggnadsnämnden hade inkommit önskan om planbesked från Diligentia Bostäder AB enligt ovan.

Byggnadsnämnden beslöt:

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för komplettering med bostäder på Stengetsgatan inom stadsdelen Älvsborg införs i produktionsplanen för år 2015

------------------------------------------------------

Älvsborg 312:3 komplettering med bostäder på Stengetsgatan i stadsdelen Älvsborg, SDN Västra Göteborg

Förprövning


Synpunkter!....Inlägg