..........START
  debatt...............forum......
sammanfattning
Medborgargrupper och
diskussionsgrupper

Genom tillblivelsen av bl a Arkitekturens Hus och det nu aktuella projektet i Långedrag harbehovet av diskussionsgrupper aktualiserats.

Diskussion
bakgrund

Medborgarkraften i Älvsborg
var ursprungligen en referensgrupp för föreningarna i stadsdelen Älvsborg med uppgift att medverka vid Stadsbyggnadskontorets framtagning av en detaljerad
översiktsplan för Saltholmen-Långedrag.
( Dess organisation se under Medborgarkraften.)
Vissa föreningar har utgjort stommen och starkt bidragit
till dess bestånd.
Vår avsikt är nu att dela med oss av vår erfarenhet så att
alla medborgare i kommunen ges möjlighet att ingå i någon
medborgargrupp och på så sätt bli delaktig i utvecklingen av vårt samhälle.

Synpunkter!....Inlägg