.........
START
  debatt...............forum......
VATTENHÅL UTMED ÄLVEN
Intresset för de kustnära områdena inom kommunen har öka på senare tid. Befintliga shcablonmässigt redovisade strandskydd studeras nu noggrannare efter direktiv från regeringen.

Bakgrund
VATTENHÅL UTMED ÄLVEN

Ämnet har sitt ursprung i ett flertal artiklar under senare tid om brister i den "moderna staden" och Medborgarkraftens ambitioner att lösa vitala stadsbyggnadsproblem med hjälp av våra dåligt utnyttjade vattenvägar.

Det är viktigt att inte göra samma misstag med vattenvägarna som med vägarna dvs att exploatera, så att skyddsanordningar mot även dem blir aktuella. Istället måste tillses att vattenvägarna blir ett nätverk som tillvaratar stadens idé med närhet till vattnet. Ett sätt är att utmed vattenvägarna upptäcka och skapa
vattenhål som kan gagna framtidsstaden.
Vattenvägarna får inte bli en del i den "utspädda stadssoppan" om man får använda Claes Caldenby´s uttryck. Se Under reservat.

Några tänkbara outvecklade vattenhål utmed södra stranden:
Inom parentes anges dagens nyttjande.
Saltholmen ( Bilparkering),
Inre Hinsholmskilen (Bilparkering och sly)
Långedragsudden
( Domineras av murrester från den gamla restaurangen) Oscar II:s fort( Inhägnat, otillgängligt)
Stora Billingen( Planerade bostadsområden),
Nya Varvet
(Svårtillgängligt från sjösidan).
Kustled för gång-och cykel. (Vision)
Röda Sten
(ofullbordad projekt)
Slottsberget
(Ej tillvartataget rekreationsområde)
Klippan
(Ej tillräckligt tillvaratagen kulturskatt),
Skeppsbron
(P-arken).
Gasklockan(Helt outnyttjad)
Betongcisternen, Marieholm (?)

 

VATTENHÅL UTMED ÄLVEN

Ur artikel i GP 2005 01 16 (referat)
av LOJ
Badplats i hamnen redan i sommar
Redan i sommar kan det gå att bada i Sannegårdshamnen. Och om några år kan det finnas ett strandbad i Färjenäs.

Kommunägda Norra Älvstranden Utveckling AB arbetar vidare med att få till stånd badplatser längs älvstranden på Hisingssidan.

Ett strandbad planeras vid Färjenäs. Där skall konstgjorda öar läggas i en båge från strandkanten och som längst 40 meter ut i vattnet för att skydda de badande från passerande fartyg.

I Sannegårdshamnen planeras ett stadsbad.

Vattnet i älven har under de senaste decenniet blivit allt bättre.

Enligt den lokala ordningsstadgan för Göteborg är det inte tillåtet att bada i hamnen.Synpunkter!...Inlägg

Till Södra älvstranden!

Åter forum!