..........
START

 

Se förstärkt skydd för tätortsnära naturområden

Se anteckningar från Länsstyrelsens möte

Se en av våra visioner.
Färjor in till centrala Göteborg med Färjenäs som godsterminal


Se "Färjebilderna"

Se Fiskebäck

Länkar till kommunen: .Göteborgs Hamn . älvstrand

  debatt...............forum......

Göteborgs vattenleder och kustzoner.

Promenad vid vattnet längs hela Älvstranden
Snart finns det en sammanhängande promenad- och cykelstråk alldeles vid vattnet längs hela Norra Älvstranden. Från Lundbyhamnen till Färjenäs.


Förstärkt skydd för tätortsnära naturområden är aktuellt.
Programmet skall vara förankrat hos berörda kommuner och redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2003.

Planering av de centrala delarna av södra älvstranden är också aktuell.

Vid COOP Forum på Hisingen planeras utbyggnad.
I anslutning till detta planeras ett gångstråk utmed älven.

Längre norrut är det aktuellt med ett programarbete. Ikea är intresserad av att bygga ett nytt möbelvaruhus.

I februari 2004 meddelas att Färjenäs kan bli ny badplats.

Bakgrund
Göteborgs vattenleder och kustzoner.
Göteborgs läge,som hamn- och kuststad, leder osökt till frågan om kommunen drar nytta av detta.
Trafikinfarkter på vägarna medan hamnen med en lång på många håll otillgänglig kustzon ligger öde, tyder inte på att våra tillgångar utnyttjas rätt.

Ur GP-artikel 2005-02-18
av Ulf Nyström

Nya Cykelbanor byggs
Utbyggnaden av nya cykelbanor sätter ny fart.
Nu får vi upp investeringarna på normal nivå och kan genomföra flera projekt säger Ingvar Johannison på trafikkontoret.
På sikt hoppas trafikkontoret skapa fyra cykelstråk och skapa ett sammanhängande stomcykelnät i Göteborg.
De fyra stråken blir
Biskopsgården- Göta älvbron längs Hjalmarbrantingsgatan,
Partille - Centralstationen längs E20, Ullevi - Mölndal via Evenemangstråket och Korsvägen samt Centrum - Saltholmen längs Södra älvstranden.

Nyheter om Norra Älvstranden finns på
www.alvstranden.com och www.lindholmen.se

Ur nr 3 2004 älvstranden
Promenad vid vattnet längs hela Älvstranden
Snart finns det en sammanhängande promenad- och cykelstråk alldeles vid vattnet längs hela Norra Älvstranden. Från Lundbyhamnen till Färjenäs

-Förr flanerade göteborfgarna lngs Södra Älvstranden. Nu tror vi att stråket längs Norra Älvstranden blir ett lika populärt besöksmål. Hela stråket är koart i november, säger Olle lindqvist, projektchef på Norra Älvstranden Utveckling AB.
Just nu genomförs en rad olika åtgärder för att göra miljön vid vattnet ännu mer attraktiv. Det pågående byggandet av en gång- och cykelbro över Sannegårdshamnen är ett exempel...

Tidningsartikel

Ur Metro 2004-02-19
Färjenäs kan bli ny badplats.
Vid Färjenäs gamla färjeläge planeras ett strandkafé med uteservering. Öster om serveringen är det tänkt att det skall bli ett strandbad. innanför små skyddande öar.

-Det krävs tillstånd och i dag kan man inte anlägga ett bad vid älven, men det är en vision för framtiden, säger arkitekt Martin Clase på stadsbyggnadskontoret. Den nya bebyggelsen är tänkt att ligga i stapelbäddsområdet, där Eriksbergskranen står, och ska bestå av hus med mellan tre och tio våningar.

Fredrik Moback

Debattartiklar

Ur Artikel i GP 2002 10 29 under fem frågor
Varvsmuseum
Margita Björklund intervjuas med anledning till att hon tagit initiativ till en motion om att kommunen ska undersöka möjligheterna att skapa ett varvsmuseum.
Var skall museet ligga? ... vi tycker själva att det vore perfekt att ta över Ostindiefararens lokaler på Eriksberg som blir tomma 2004.
Hur skall det finansieras? - Själva investeringen tror vi att många företag, föreningar och privatpersoner gärna vill hjälpa till med. Sedan krävs det nog en budget på 25-30 miljoner om det skall fungera. Detta måste också redas ut - Göteborgs kommun har ju små möjligheter att driva detta, men regionen kan bidra och framför allt anser vi att staten har stort ansvar för att se till att vår varvshistoria inte glöms bort...

Artikel i GP 2002 10 22
Affärscentrum längs älven växer än mer

KF planerar stora tillbyggen vid COOP Forum i Bäckebol och överlåter mark åt Ikea norr därom. Kommunen får en kilometerlång remsa mot älven, där en ny strandpromenad kan byggas över gamla spår.

Kooperativa Förbundet, KF äger ett cirka 17 hektar stort område på Hisingssidan utmed Göta älv. Där ligger bland annat stormarknaden COOP Forum, tidigare Obs!. Stora ombyggnader pågår för att skapa norra Europas största handelsområde med fokus på Hus och hem.
Allt beräknas vara klart för invigning i april och kunderna kan vandra mellan Mio, Coop Forum, Europamöbler, Jysk Bäddlager, Duka, El-giganten, Power och Clas Ohlsson.

En andra remissomgång
Parallellt med detta pågår planarbetet för nya tillbyggnader med cirka
20 000 kvadratmeter, just nu är det inne i en andra remissomgång. Byggnadsnämnden väntas fatta sitt beslut i mitten av november och sedan startar projekteringen. Om tidplanen håller kommer El-Giganten att flytta in i en ny byggnad norrut och den tyska byggvarugätten Bauhaus i tillbyggnaden mot söder lagom till julhandlen år 2003.

-Hela centrumet presenteras på Västsveriges största vepa, som är 530 kvadratmeter stor och finns här i Bäckebol, tipsar Veronica Palmgren, marknadschef på KF Fastigheter.

Nu börjar det också bli dags att dra igång programarbetet för område längre norrut. Ikea är intresserad av att bygga ett nytt möbelvaruhus på KF:s tomtmark, på andra sidan bageriet Schulstad.
Stadsbyggnadskontoret räknar med att vara igång inom ett par veckor.
Ikea hoppas flytta in år 2004.

Gångstråk utmed älven
Vid sidan av dessa planer pågår också mindre kända förberedelser för att skapa ett gångstråk utmed älven. KF överlåter ett cirka 26 700 kvadratmeter stort område till Göteborgs kommun.

-Vi har fört diskussioner med KF som överlåter marken gratis. Strandremsan är ca 40 meter bred och där går ett industrijärnvägsspår. Tanken är att lägga en ny gångväg på den gamla banvallen, säger Johan Gerremo, handläggare på fastighetskontorets industriavdelning.

Enligt Mikael Svenske, planförfattare på stadsbyggnadskontoret , kommer spåren att ligga kvar men täckas med grus och makadam.

- Stranden har varit privat, men nu när det blir allmän platsmark ska vi göra det möjligt att röra sig vid älven cirka 1 100 meter förbi bageriet och Ikeas planerade varuhus, säger han.

Kommunfullmäktige beslutade redan 1987 att göteborgarna bör få tillgång till stränderna på båda sidor om Göta älv. Men det är inte helt lätt att genomföra, eftersom mycket av marken är privatägd.
Gunilla Skoog, GP

GP 8 september 2002. Ur artikeln:
Så kan vi få tillbaka varvskänslan på Norra älvstranden
Alla pratar om att blåsa mer liv i hamnen.Mer båtar och mer marina verksamheter. Ändå går det precis åt motsatt håll. Dessvärre.

... Det som finns kvar i innerhamnen är Stenafärjorna, alla Älvsnabbarna, en Englands- eller Norgefärja några gånger om i veckan samt lotsar och Röda Bolaget.
Snart är bara Stena, Englandsbåten och hamnfärjorna kvar.
För Röda Bolaget försvinner under hösten från sitt läge vid Eriksberg. Och lotsbåtarna får en ny hemmahamn antingen ute vid Tångudden eller i Skandiahamnen.
Röda Bolaget flyttar till Tångudden och bygger nya administrativa lokaler.
Orsaken till flytten är enbart ekonomisk...
Jag förstår alla de boende ute på Norra Älvstranden som skrivit på protestlistan mot flytten, sammanlagt 300 personer. Piren där bogserbåtarna legat kommer att bli lika öde som en utomhusdansbana på julafton.
Sjöfartsverket, som hittills har funnits i gamla Sessanterminalen nere vid Majnabbe, kommer också att lämna hamnen innanför Älvsborgsbron.
De anställda är för en flytt till Tångudden, i varje fall flertalet av dem menar verkets lokale chef Peter Alexandersson. Men flytten är omstridd internt...

Det finns en uttalad vision från kommunen att hamnen ska vara levande. Främst gäller den visionen södra älvstranden där idéer som Havets aveny lanserats.
Men en levande hamn kräver fartyg som antingen bara finns där eller som är i verksamhet.
Som det ser ut nu försvinner i stället marina verksamheter långt utanför innerhamnen.
Dessutom planerar man för en gång- och cykelbro över älven till Lindholmen när det istället vore bra mycket trevligare med ännu fler småfärjor som pilar fram och tillbaka.En bro blir bara ful i jämförelse met ett fartyg.
Och ett Eriksberg utan bogserbåtar blir ett fattigare Eriksberg.

Jag har därför ett antal förslag för att få tillbaka skepp, fartyg och varvskänsdlan på Eriksberg och Norra Älvstranden.

¤ Flytta hela eller delar av Maritimt centrum från Lilla Bommen över till Eriksberg....

¤ Övertala kryssarklubben att ta över pirerna där bogserbåtarna nu lämnar ett tomrum efter sig. Atlantica, Gratitude och Gratia hör hemma där.

¤ Bygg en färjeterminal för all godstrafik på Norra Älvstranden. Varför ska alla lastbilar åka genom hela stan och uti Fiskebäck när exempelvis Färjenäs skulle vara snyggare med en färjeterminal än som det ser ut i dagsläget.

¤ Och fyll de stora förråden som Röda Bolaget nu lämnar efter sig på piren med ett varvsmuseum. Kan inte ligga bättre- och mer nostalgiskt - än här ute på Eriksberg.
Personligt Thomas Kristiansson


Ur GP Fria ord 28 sept 2001
Vill de som arbetar och bor i centrala Göteborg... att vi på eller utanför västra Hisingen skall öka vårt bilpendlande in till stan? ........Ett helt spektrum av åtgärder behövs för att bromsa denna vansinniga utveckling: fördelar för samåkare på färjan och på vägarna, personfärjor direkt till centrala Göteborg, matarbussar för de boende i Hjuvik, Hästevik och Hällsvik som ansluter till snabbussar in till stan....

Ur GP 13 augusti 2001
Sjöfarten kan lösa trafikkaos

Trafikkaoset på vägarna kan mildras utan dyra investeringar i infrastruktur. Frakta godset
sjövägen i stället för på lastbil, anser Sveriges Redareförening.

_Problemet för sjöfartsidan är att vi aldrig kommer upp i de politiska debatterna, eftersom vi inte behöver de stora investeringarna. Kapaciteten finns redan på sjön säger B Arvidsson på Sveriges Redareförening

_Det är egentligen en fråga om politisk vilja. Möjligheten finns att flytta ttransporterna till sjön om man vill, genom att göra ett rättvisare avgiftssystem, säger A Jensen professor i transportekonomi på Handelshögskolan i Göteborg.

Utslag i hovrätten mm
Genom bl a utslag i hovrätten om viss fastighetsbestämning inom planområdet för den pågående detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag
samt Fiskebäcks Företagarförenings förslag om färjeterminal i
Färjenäs innebär att hamnen och kustzonen framöver kommer att bli flitigt debatterad.

Gång- och cykelled utmed kusten
Från city via Röda sten, Långedrag, Fiskebäck, Önnered och Välen till Säröleden har under många år såväl Älvsborgs Egnahemsförening, Stadsbyggnadskontoret och Majborna arbetat för. Det kommer för medborgarna att bli ett värdefullt komplement till Slottskogen.

Synpunkter!....Inlägg
Till Södra älvstranden!

Åter forum!