.........START
  debatt...............forum......
Skall medierna styra medborgarna eller bör det vara tvärtom?
Trots att medborgarkrafts-begreppet finns med i ÖP99 är det fortfarande få Göteborgare som hört talas om det.

 

MEDIABEVAKNINGEN AV STADSBYGGNADSFRÅGOR

2002 09 15

Ur Arkitekturens Hus i Göteborg - en utvecklingsvision
Här kan viktiga debatter hållas vid liv och inte vara beroende av pressens aktualitetskrav.

2002 08 08

De politiska journalisterna
För någon vecka sedan skrev en debattör i GP:"Så dålig och oinspirerande journalistik som finns inom inrikespolitiken skulle knappast godkännas av de stora medierna när det gäller sport, kultur eller utrikesbevakning.
Varför accepteras detta förhållande när det gäller något så viktigt som det demokratiska hantverket? "

En reflektion: Trots att medborgarkraftsbegreppet
finns med i översiktsplanen för Göteborg som en kraft som bör vara i balans med såväl bär-som konkurrenskraften har begreppet aldrig tagits upp av medias journalister. Begreppet är därför helt okänt för en stor majoritet av Göteborgarna. Behövs komplement till journalisterna t ex nya former av informationsställen?

Sign Arne Person

Synpunkter välkomnas! Skriv till styrelsen@ medborgarkraften.com

Synpunkter!....Inlägg