..........
START

Förstudie:Saltholmen
Upphandlingen år 2002
Optionerna
Godstrafiken
Trafikk.oVästtr. rapport
Färjebilderna (från 1998)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.debatt

...............forum...  

sammanfattning
SALTHOLMEN

2010-05-22
Ur artikel i GP
Snabbare och tystare färja till Styrsö

2008-07-18
Ur GP-artikel
Nya färjor till södra skärgården

2008-02-17
Ur tidningen Frölunda
Färjetrafiken splittrar de borgerliga partierna

2008 02 06
Motion om delad persontrafik
mellan Saltholmen och Fiskebäck

2007 05 24
Ur GP-artikel AS
Södra skärgården får snabbfärjor

2006 05 19
Ur GP-artikel AS
Inget beslut om nya snabbfärjan

2005 09 01
Förstudie: Saltholmen

2004 10 13
Flytbryggeförslaget samt enkät

2005-10-04
Ur GP-artikel av AS
Öborna beredda att betala mer för snabba resor
.

2005 03 20
GP artikel

Ros till nya snabbfärjan

2004 06 08
Ur byggnadsnämndens protokoll angående flytbryggor i anslutning till Saltholmen.


2004 06 05
Ledarartikel i GP
Dags att dela på skärgårdstrafiken?


2002 10 15
Upphandlingen av färjetrafiken till södra skärgården

Upphandlingen avslutades under november månad.
Offert gavs på ett huvudförslag med kostnadstak samt fyra stycken optioner där bl a turer in till centrum finns med. Kommunen får avgöra om man skall bestämma sig för att köpa något av dessa. Detta kommer att tas upp först under år 2004 och avgöras före 31 december 2004.

Optionerna ! cccccccccccArtikel i GT 7 december 1998

 


Nytt terminalläge i Färjenäs?

 


.Skeppsbron?

.Fiskebäck?

.Klippan +Saltolmen + .Fiskebäck?

.Saltholmen och Fiskebäck?

bakgrund

Det finns ett kommunfullmäktigebeslut som säger att personterminalen skall ligga på Saltholmen. När beslutet togs beaktades inte de konsekvenser detta skulle innebära på sikt vad gäller bilparkeringen.

Trafiken till södra skärgården.

2010-05-22
Ur artikel i GP 2010-05-22 av Ulf Nyström ref Arne Person
Snabbare och tystare färja till Styrsö
Färjan tar 7 minuter till Styrsö Bratten i stället för 20.
På måndag den 24 döps snabbfärjan Valö av kommunalrådet
Anneli Hulthén och 29 juni sätts kolfiberbåten i trafik mellan Vrångö och Saltholmen via Donsö och Styrsö.
Båten är otroligt lätt och och lättmanövrerad och den har bra accelration. Man kan sänka farten mycket snabbt. I full fart drar båten upp väldigt lite sjö.
Kolfiberbåten körs enligt internationell High speed code vilket innebär två man på bryggan.
Systerfartyget som kommer att sättas i trafik till hösten kommer att heta Rivö.

Fakta: Valö

Båttyp: Katamaran byggd i kolfiber
Längd: 27,1 m
Bredd: 8,40 m
Djupgående: 0,95m
Motoreffekt: 2x 749kw = 2038hkr
Toppfart: 30 knop
Marschfart: 25-25 knop
Bränsle: Miljödiesel
Sittplatser: 163
Byggare: Bröderne Aa i Nordfjord, Norge
Pris: 45 Mkr

2010-04-19

Styrsöbolaget informerar!
Nya snabbåten Valö har kommit till Saltholmen efter resan från byggnadsvarvet i Norge. Nu vidtar en period med utbildning av fler besättningar.
Valö sätts i reguljär trafik vid sommartidtabellens start den 20 juni.

2008-07-18
Ur GP-artikel Referat AP
Nya färjor till södra skärgården

Under våren och sommaren 2010 kommer de nya snabba katamaranfärjorna att levereras.
Vd Magnus Arnström, på Styrsöbolaget, har nu efter flera års planerande skrivit kontrakt på två snabbfärjor för 35 miljoner norska kronor styck.
Åktiden från Saltholmen till Vrångö via Donsö och Styrsö kommer därmed att halveras.

Färjorna som tar 160 passagerare byggs på varvet Bröderne Aa i Nordfjord.

Biljettpriserna kommer förmodligen inte att påverkas.

De gamla färjorna kommer att behållas och kommer att sättas in sommartid och vid riktiga isvintrar.

Ytterligare färjeköp är inte aktuella ännu. Man avaktar vad som händer med den föreslagna cykelbron över Göta älv.

2008-02-17

Ur Tidningen Frölunda
Färjetrafiken splittrar de borgerliga partierna
De borgerliga vill att kommunfullmäktige utreder om det är möjligt med två personfärjelinjer till södra skärgården.

Sedan oktober 2008 går all godstrafik från nya terminalen i Fiskebäck.

I en motion (se nedan!) till kommunfullmäktige föreslås en utredning om att dela persontrafiken mellan Saltholmen och Fiskebäck.
Men det stöttas inte av moderaterna i skärgården. En delad trafik till fastlandet skulle vara förödande för vår gemensamma skärgård menar de.

Utredningen stöttas utav Älvsborgs förvaltning som föreslog nämnden att låta fortsätta utreda frågan, som inte bara rör båtturer utan kanske framför allt parkeringssituationen på Saltholmen där man nu utreder ett förslag om att bygga 120 fler parkeringsplatser.

2008- 02-06

Byggnadsnämnden:
Motion om att utreda förutsättningarna för en delad persontrafik
mellan Saltholmen och Fiskebäck
Handläggare Hans Ander
Förslag till beslut: Till Kommunfullmäktige

2007- 05-24
Ur GP-artikel AS Referat AP
Södra skärgården får snabbfärjor
Två lätta katamaraner kan 2009 börja trafikera sträckan mellan Saltholmen och Vrångö. Med en marchfart på 30 knop tar turen från Vrångö till Saltholmen ca 30 min mot ca en timma idag.

Beslutet som gäller inköp av två lätta katamaraner, kan på sikt öppna för snabbfärjor också till norra skärgården och in till centrala Göteborg. Västtrafiks styrelse och trafiknämnden beslutar under vecka 22.

Den inlånade norska katamaranen som gick några veckor för två år sedan i provtrafik i södra och norra skärgården och i älven in till centrala stan blev mycket framgångsrik.

Det nu stundande beslutet har dragit ut på tiden. Det är ett stort beslut.

Fakta:
Göteborgs kommun betalar trafiken.
Västtrafik beställer trafiken av Styrsöbolaget.
Styrsöbolaget är numera privatägt och ingår i transportkonsernen Connex som i sin tur ingår i franska Veolia-koncernen.
Snabbfärjornas marschfart 30 knop eller drygt 50 km/tim.
160-180 passagerare. Längd 27 meter. Typ Katamaran. Material kolfiber.

Förhoppningen hos Styrsöbolaget är att andra kommuner (Öckerö) och trafikhuvudmän längs svenska och andra kuster ska komma att satsa på snabbfärjor.

2006- 05-19
Ur GP-artikel AS
Inget beslut om nya snabbfärjan

Kommunen och Västrafik är positiva till en snabbfärja i södra skärgården. Men Styrsöbolaget dröjer med beslutet att våga investera i sådana båtar.

Magnus Arnström vd på Styrsöbolaget, som ägs av det internationella kollektivtrafikföretaget Connex kämpar för att få ett beslut.

Det handlar om att beställa en lätt och därmed snabb passagerarfärja av kolfiber.

Färjan skall i första hand köra mellan Saltholmen och de tre stora sydligaste öarna Vrångö, Styrsö och Donsö. Den behöver kunna ta ombord 160 resenärer. En sådan kostar enligt Arnström ca 30-35 miljoner kronor. Han har fått in offerter. På nästa styrelsemöte, onsdagen den 24 maj, ska han redovisa offerterna.

Västtrafik och Göteborgs kommun är positiva så här långt till att satsa på snabbfärjor.

Arnström hoppas om ett beslut under sommaren.

Från beställning till dess en snabbfärja kan sättas in i trafik tar det minst ett år. Blir det köp av en första båt kommer Styrsöbolaget samtidigt att skaffa sig en option på att beställa ytterligare en båt inom något år.

2005-10-04
Ur GP-artikel av AS
Öborna beredda att betala mer för snabba resor.

Försöket med en snabbfärja i Göteborgs norra och södra skärgårdar i våras var en praktisk och teknisk framgång Det framgår av en utredning som nu till sist offentliggörs.

Det blev positiva svar på i stort sätt alla de frågor som ställdes i försöket...

I södra skärgården håller privatägda Styrsöbolaget nu på med att ta fram ett förslag till Västtrafik på hur en snabbfärja skulle kunna användas mera exakt...en första snabbåt som skulle sättas in på sträckan Saltholmen- Vrångö via Styrsö och Dönsö. Kanske med början 2007.

Senaste
2005 09 01
Förstudie: "riktad remiss"

2005 03 20
GP artikel av LU (referat)
Ros till nya snabbfärjan
Omdömena om den nya snabbfärjan var idel positiva när öbor och stadsbor i går testade den nya förbindelsen till södra skärgården.

Färjans konstruktion: En katamaran med två turbodieslar på 1000 hästkrafter vardera, med skrov och överbyggnad i kompositmaterial, som gör att den väger 40 % mindre än om hon byggts i aluminium. 28 knop är marschfart. Färjan är godkänd för 97 passagerare.
För den som vill testa snabbfärjan Rygerfjord i södra skärgården är nästa tillfälle 21-24 mars samt den 29-1april

2005 01 12
Ur Fria ord i GP (replik av Anna Hiller informationsansvarig Västtrafik Göteborgsområdet)
Fler båtturer över älven kan bli möjligt senare
Västtrafik håller just nu på att ta fram underlag för att se om det finns möjligheter att utöka antalet båtturer i älven.
På lite längre sikt finns planer på att köpa in snabbare båtar till trafiken såväl på älven som i södra skärgården. I ett första steg kommer en ny sådan färja att testköras i Göteborg i vår. Snabbare båtar skulle öppna nya möjligheter att eventuellt knyta ihop trafiken i södra skärgården med trafiken på älven.

2004 10 13
Flytbryggeförslaget samt enkät
Se förslag och utredning!

2004 06 08
Ur byggnadsnämndens protokoll angående flytbryggor i anslutning till Saltholmen.

Bygglov Älvsborg 755:130

Till behandling företogs det den 28 maj 2002 bordlagda ärendet angående ansökan från Göteborgs stads Parkerings AB om bygglov för tillfällig åtgärd för parkeringsdäck till och med den 31 december 2011.

Distrikt Väster hade ingett ett den 28 maj 2002 daterat utlåtande så lydande:

Byggnadsnämnden etc (bil12)

Ordförande (s) ingav en skrivelse så lydande:
yrkande etc (bil 13)

Under överläggning i ärendet fann ordföranden att det förelåg två förslag som ställde mot varandra.

Efter hörande av ledamöterna konstaterades att ordförandens förslag varit övervägande Ja besvarad.

Byggnadsnämnden hade alltså beslutat - med ändring av kontorets förslag:

att uppdra åt stadsbygnadskontoret att utreda möjligheten att lösa p-platser vid 'Saltholmsgatan med flytbryggor i samråd med P-bolaget, GREFAB och trafikkontoret.

Rolf Gustvsson (mp) lät till protokollet anteckna att "om jag hade varit ordinarie ledamot skulle jag ha reserverat mig mot beslutet."

2004 06 05
Ledarartikel i GP
Dags att dela på skärgårdstrafiken?
Socialdemokraterna vill pröva att få fram nya p-platser i Saltholmen via flytbryggor. 150 nya platser skapas på detta sätt, ett alternativ till det parkeringsdäck som ju tidigare vållat heta känslor bland närboende på Saltholmen. Idén kan vara värd att pröva, men understryker det faktum att Saltholmen är näst intill överexploaterat. Nu måste bilarna ställas ut på bryggor för att klara p-problemen...
Frågan är hur länge skärgårdstrafiken ensidigt kan fortsätta att vara koncentrerad till Saltholmen. För en levande skärgård och för de fastboende på öarna är det angeläget med goda parkerings-möjligheter. Samtidigt bör den södra skärgården fungera som en värdefull fritidsresurs för göteborgarna och turister. Nuvarande koncentration till Saltholmen lämnar i praktiken inte många nöjda. Och bättre lär det inte bli.

Exploateringsmöjligheterna i Fiskebäck, som tidigare nämnts som alternativ, bör förmodligen inte överdrivas. Däremot finns det skäl att åter ta upp tanken att låta delar av färjetrafiken utgå från Klippan- Majnabbeområdet, närmare stan. Det skulle lätta trycket på både trafik och p-platser. En fortsatt satsning enbart på Saltholmen riskerar att generera allt värre problem.
GP 5/6-04

2004 06 04
Ur GP artikel
Saltholmens Räddning
Flytande p-brygga kan bli lösningen på trängseln

Göteborg: 150 nya p-platser på flytbryggor - kan det bli lösningen på de mest akuta parkeringsproblemen på Saltholmen? Socialdemokraterna vill pröva idén på bilden här intill som alternativ att bygga p-däck.

...tanken är att lägga ut ett par drygt 20 meter breda flytbryggor, den ena mellan kallbadhuset och kanotföreningen, den andra längs in i inre Saltholmshamnen, närmast berget där.

Flytbryggorna rymmer två rader med bilar i mitten men även sjöbodar, som det också råder brist på i området. Sjöbodarna "gömmer dessutom bilarna vilket ger brygorna en mer marin prägel. och på utsidan blir det plats för båtar, som på vanliga bryggor.

- Vi måste komma till skott därute på Saltholmen, säger Per Forsberg. Socialdemokratisk stadssekreterare i kommunledningen och en av männen bakom denna flytande parkeringsidé.

Kraftigt motstånd
Förslaget häromåret om ett p-däck på den stora parkeringsplatsen mötte kraftigt motstånd, inte minst bland villaägarna på Saltholmen. I stället har socialdemokraterna " i stan och ute i skärgården", enligt Per Forsberg, försökt tänka i alternativa banor och landat i att åtminstone på allvar pröva idén om att få plats med fler bilar ute på vattnet i stället för uppe i luften.

Partiet har smugit med flytbryggsförslaget ett tag men nu pillat in det i kommunens officiella maskineri. Det betyder att de andra partierna i byggnadsnämnden - där p-däcksförslaget formellt är bordlagt - på tisdag , 8 juni får en första möjlighet att tycka till om idén.

Krav kommer till
- Det är alls ingen färdig idé men en idé som vi menar kan prövas och förfinas, betonar Per Forsberg (s).

Han och hans parti, åtminstone centralt i stan, vill koppla ett krav till möjligheten att skapa fler p-platser: Att de som idag har fasta p-platser på Saltholmen, framförallt folk som bor i skärgården, går med på att dessa i stället görs om till platser för boendeparkering. Då kan fler bilister dela på det totala antalet p-platser och färre platser skulle stå tomma en stor del av tiden. Detta samutnyttjande skulle skapa ytterligare ett 50-tal p-platser utöver de 150 platserna på de två flytbrygorna.

- Det blir spännande att se hur den diskussionen kan komma att gå, säger Per Forsberg.

Anders Sahlberg

2002 12 09
GP artikel
Västtrafik kan ta över den bohusländska färjetrafiken
Västtrafik kan bli framtida ägare av hela skärgårdsflottan i de bohuslänska kommunerna från Strömstad till Göteborg. Trafiken kostar i dag kommuner och region cirka 80 miljoner kronor per år.

Den bohuslänska skärgårdstrafiken bedrivs i dag i sammanlagt nio kommuner från Strömstad till Göteborg och underskotten för kommuner och region årligen är cirka 80 miljoner kronor. Trafiken kräver stora skattesubventioner på alla linjer men nu har regionen och kommunerna tillsatt en utredning för att dels klarlägga ägarfrågorna för båtar och terminaler, dels lägga förslag om hur underskotten skall fördelas.

I dag fördelas kostnaderna för hela skärgårdstrafiken med 50 procent för kommunerna och 50 procent för regionen. Om den nya principen att all inomkommunal trafik skall betalas av kommunerna själva skulle det kosta mångmiljonbelopp, vilket ingen av de kommunerna accepterar.
Det handlar om mellan åtta miljoner för flera småkommuner i Bohuslän och då skulle skattebatalarna finansiera resor för tiotusentals sommargäster. Det avvisar kommunerna.

Ägarförhållandena för fartygen är olika. Styrsöbolaget i Göteborg har nyligen sålts. På Tjörn äger kommunen båtarna, på Orust kör entreprenörer och i Strömstad finns Västtrafik med som 50 procents partredare i ett av fartygen.

Det här är en ohållbar situation, säger kollektivtrafikchef Bernt Nielsen i Göteborg som sitter med i den utredningsgrupp som skall lägga förslag om skärgårdstrafikens framtid.

Vi studerar nu vem som skall äga fartyg och infrastruktur i framtiden och dessutom hur underskotten skall betalas. Kommunerna kan inte själva stå för underskotten. Vi måste hitta en annan modell.

Ett bekymmer är att det aldrig blir någon större konkurrens om avtalen för skärgårdstrafik. Man får i regel max två anbud, oftast bara ett.

Det är inte underligt, säger Nils Hulling, trafikchef för kommunerna i Stenungsundsregionen. En ny båt kostar 20 miljoner kronor. Det säger sig självt att konkurrensen då inte blir stor. Därför frågar vi oss om inte Västtrafik bör äga hela fartygsflottan med terminaler och allt.

Under januari- februari tar arbetsgruppen fram ett förslag om vem som skall äga skärgårdstrafiken i framtiden och vem som betalar underskotten. I mars fattas slutligt beslut.

Lasse Andree


2002 11 29
GP artikel
Ingen konkurrens om färjetrafik
Styrsöbolaget får fortsätta att köra färjetrafiken i Göteborgs södra skärgården och Älvsnabben på älven. Inget annat rederi lade bud på trafiken som upphandlades i konkurrens (!) för första gången.
Styrsöbolaget med privata ägare sedan några år tillbaka då det såldes ut av Göteborgs Stad - får därför skriva ett sjuårigt avtal med kollektivtrafikbeställaren Västrafik.
-Det blir samma färjetrafik som nu, säger Lennart Löfberg på Västtrafik som igår offentliggjorde resultatet av upphandlingen.
Kollektivtrafikens ökande kostnader, inte minst på grund av dyrare busstrafik de senaste åren, gör att det på kort sikt knappast är möjligt med någon utökning av färjetrafiken.
Styrsöbolaget har dock måst räkna på vad det skulle kosta att framöver börja köra till exempel skärgårdsbåtar ända in till Stenpiren i centrala Göteborg, för att folk ska slippa byta till bil, buss eller spårvagn på Saltholmen.

- Och nu har vi i och med denna upphandling en option på att köpa sådan båttrafik av Styrsöbolaget, säger Lennart Löfberg.

Dyrare anbud
Optionen gäller i två år och ger Västtrafik möjlighet att senare beställa mer trafik till redan nu bestämt pris.
Styrsöbolagets anbud innebär att färjetrafiken från och med januari 2004 blir 6,7 procent dyrare jämfört med samma trafik som nu går. Kostnaden blir 60,5 miljoner kronor om året.

"Inte så farlig ökning"
- Och det är nog inte en så farlig ökning om man jämför med en del annan upphandling av kollektivtrafik på senare tid, säger Lennart Löfberg på Västtrafik.

När upphandlingen påbörjades beställde visserligen några andra rederier det så kallade anbudsunderlagert, där Västtrafik specificerade vilken färjetrafik som skärgården och Göteborg vill ha och har råd med
-men ingen mer än det nuvarande rederiet lade alltså bud.

-Vi hade hoppats att några av dem skulle lämna in anbud men fruktade samtidigt att det bara skulle bli Styrsöbolaget, säger Lennart Löfberg.
Detta var första gången som skärgårdstrafiken och Älvsnabben upphandlades i konkurrens.
Ander Sahlberg

2002 10 30
Fria ord GP 30 oktober
Gör något åt trafiken vid Saltholmen nu!
Saltholmens ändhållplats är så trafikfarlig att spårvägen hotar sluta med busstrafiken om inget görs, skriver GP den 27 oktober. Vägarna är för smala, biltrafiken för intensiv och gångtrafikenanterna för många. Vändplatsen är så trång att bussarna tvingas backa.

Värre än någonsin är det sen godsterminalen flyttats till Saltholmen. Den tunga lastbilstrafiken på de smala vägarna är oltillgänglig. Det hjälper föga att man hastighetsbegränsat en sträcka till 30km/timme. Olycksrisken är överhängande.

Allt detta är ännu ett skäl att flytta båtarna och terminalen till annan plats. Frågan har stötts och blötts i åratal - Fiskebäck, Klippan, Skeppsbron, samtrafik med Älvsnabben. Men ärendet har hamnat i långbänk tills det självdött. Det är länge sedann man hörde en konstruktiv diskussion i frågan.

Det är bara parkeringsfrågan som diskuteras och som man försöker göra något åt, med klent resultat. När badsäsongen går på högvarv tvingas bilisterna parkera vid Långedrag med risk att inte ha någon bil - eller en kvaddad bil - när de kommer för att hämta den.

De som åker spårvagn får finna sig i timslånga resor till och från Saltholmen, om de bor i förort. Skärgårdstrafiken är inte bara öbornas angelägenhet, den angår oss alla, precis som alla kollektiva kommunikationer gör.

Nej det finns bara en lösning på problemen: Flytta båtarna från Saltholmen!
Den hamnen kom ju till som ett provisorium sen skärgårdstrafiken vid Skeppsbron upphörde, när norra skärgården fick bilfärjor.
Sen dess har både trafik och problem accelererat i rasande fart. Terminalen på Saltholmen är urvuxen sen länge, både till lands och sjöss. Även den trånga hamnbassängen är många nummer för liten för de stora båtarna och den täta trafiken.
I Stockholm ligger skärgårdsbåtarna i Nybroviken inne i stan. Där går det bra.
Här i Göteborg ligger terminalen en halvmil från centrum. Vägen dit är gjord för hästskjutsar sista biten.

Detta är otillfredsställande och ohållbart. Så gräv fram förslagen ur skirvbordslådorna, bästa politiker. Fiskebäck, Klippan, samtrafik med Älvsnabben eller Skeppsbron, där båtarna låg en gång.

Den kajsträckningen är nästan båtfri i dag. Skärgårdsbåtarna skulle bli ett fint och levande inslag i hamnmiljön när Götatunneln är klar och kontakten med vattnet återupprättad. Gör nåt!
Ingrid Wirsin

Ur artikel i GP 2002 10 27
Åtta livsfarliga platser pekas ut
Spårvägen kräver att kommunen bygger om för att hjälpa kollektivtrafiken.
Vi hållplatsen Saltholmen är problemen så stora att Göteborgs Spårvägar hotar att sluta köra om inget görs.
Saltholmen är endhållplats för linje 114 Ö-snabben och linje 191, och en fasa för busschaufförerna. Vägen är smal och det är mycket bilar och gående i området morgon och eftermiddag.
vändslingan är för liten för att bussarna skall klara att köra runt. De tvingas backa. ett flertal olyckor har inträffat med bussar inblandade, hittills endasat med materiella skador.
Spårvägen anser dock att risken är mycket stor att det skall inträffa en allvarlig person- eller dödsolycka...

Sex vägar möts
Spårvägen har tillsammans med representanter för trafikkontoret inspekterat där det inträffar många olyckor och där förarna anser att det finns trafikproblem.
Hållplatsen Hinsholmen har under lång tid varit ett trafikproblem. Vid platsen möts sex vägar. Flera olyckor har inträffat. Spårvägen vill att hållplatserna flyttas och att märken och signaler sätts upp.

2002 10 15
Upphandlingen av färjetrafiken till södra skärgården

Västtrafik meddelar att upphandlingen skall vara avslutat under november månad.
Upphandlingen sker med ett huvudförslag med kostnadstak samt ett antal optioner där bl a turer in till centrum finns med. Kommunen får avgöra om man skall bestämma sig för att köpa något av dessa. Västtrafik kommer att gå ut med pressmeddelande.

Debattinlägg: (sign:X)

Nästa sida!

Synpunkter!....Inlägg

Åter forum!

Nästa sida "Vårt framtida Långedrag"

 

uR "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..