.........
START

 

Ur Arkitekturens Hus utvecklingsvision
...
Ämnesidéer

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.. debatt

 

Arkitekturens Hus

Arkitekturens hus invigdes på Kulturnatta
år 2002
Hur bör detta hus användas och utvecklas?
Medborgarkraften.com kommer underhand
att informera om utvecklingen.
-------------------------------------------------------------------

........................ Några bilder från huset..........

..De fyra organisationerna vid invigningen
..

.....

 

.
. ..
..Arkitekturens Hus
...
hörnet av N Hamng
.. o Magasinsg

...
..Medborgarkraftens pärm

ARKITEKTURENS HUS

2009
På årsmötet valdes Klas Svanbom till ordförande
och Ragnar Hjertèn till sekreterare.

2008

ARKITEKTURENS HUS

Lars Ågren - arkitekt, debattör, idégivare, professor
Utställning på Frölunda kulturhus 26 januari - 9 mars 2008
Utställning, föreläsningar och samtal.

Vernisage lördag 25 januari kl 13.00-16.00

Ulla forsén, chef Kultur/Fritid frölunda, inviger.
Ragnar Hjertèn arkitekt, presenterar utställningen.
Fri entré.

Filmkväll
Det visas filmer om experimenthuset i Järnbrott. En film från invigningen av spårvagnslinjen till Frölunda m fl. Ca 1,5 tim. Entré 30 kr.

Guidade vandringar
Einar Hansson kommer att ordna promenader i Lars Ågrens fotspår.

Bygg ett eget hus
Sportlovs- och helgverkstaden för barn med arkitekten Lisa Åhlström

Lars Ågren var professor i arkitektur på Chalmers och en tongivande arkitekt i planeringen av Frölunda. Han ritade många av bostadshusen i stadsdelen. Utställningen är baserad på Lars Ågrens egen utställning "Spillror" och producerad av arkitekturens Hus med stöd av region- och Stadsarkivet i Göteborg och Frölunda Kulturhus.

2007

Våra riksintressen - bra eller bara till besvär ?
Välkomna till vårens konferens om kulturhistoriska
riksintressen med Kungsbacka, Marstrand och
Skansberget i blickfånget.
Göteborgs Stadsmuseum 12 april 2007
Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet

Funkis & folkhem

Vernissage lördag 20 januari kl 13.00 på Göteborgs Stadsmuseum.
Utställningen invigs av Björn Linn, professor emeritus Chalmers som sedan föreläser om Osvald Almqvist - först bland svenska funktionalister.

21 februari kl 18.00-21.00 FUNKISKVÄLL på Göteborgs Stadsmuseum. Medverkande: Clas Caldenby och Olle Andersson

28 februari kl 18.00-21.00 VARFÖR BYGGER MAN FUNKIS IDAG? Medverkande: Clas Caldenby, Susanna Haby, Lars Iwdal och Christer Malmström.

Kallelse 2006-02-14

Årsmöte för Arkitekturens Hus
Onsdagen den 8 mars 2006 kl 18.00
Göteborgs Stadsmuseum. Samling vid receptionen


Ärenden:

1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera mötets protokoll
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötets behöriga sammankallande
4. Årsberättelse
5. Ekonomisk redogörelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Fastställande av stadgeändringar
7. Val av styrelseledamöter
8. Övriga ärenden


Efter årsmötet diskuterar vi Arkitekturens Hus framtida verksamhet.
Kom till årsmötet. Alla goda krafter behövs!

På styrelsens uppdrag
Gun Schönbeck

DE STORA RESTAURERINGARNA

- från Uppsala domkyrka till Skokloster

Utställning 13 november 2004 - 9 januari 2005

Föreläsning 17 november 2004 kl. 18.30
Perspektiv på bevarande och restaurering vid början av 1900-talet.
Ola Wetterberg, professor i Kulturvård

Utställningen visar några av 1800- och 1900-talens mest betydande restaureringar. Den utgörs av elevarbeten från Kungliga Konsthögskolan, Avdelningen för Restaurerings-konst. Uppgift för läsåret 2003/2004 var att genom dokumentation och analys av teori och praktik i några stora restaureringar - från genomgripande stilrestaureringar till ett mer återhållsamt och tekniskt skonsamt synsätt - skapa ett bättre underlag för ställningstagande i dagens restaureringsfrågor.

Föremål för studier var: Uppsala domkyrka, Gripsholms slott, Vreta klosterkyrka, Gustav III:s paviljong i Haga, Kungapalatset i Vadstena och Skoklosters slott.

ARKITEKTURENS HUS
Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Öppet tisdag-söndag 10-17, onsdag 10-20

2004 10 09

Mail från FFS
Staden - i ungas ögon, en utställning på Göteborgs Stadsmuseum.
Vernissage imorgon, lördag, kl 12.

I slutet av oktober anordnar Kulturförvalningen tillsammans med
Arkitekturens Hus och Stadsmuseet en debattkväll om hur barns och ungas röster kan tas tillvara i planeringsprocesser och liknande, mer info kommer hälsar Mie Svennberg, arkitekturkonsulent, Göteborgs Stad Kultur Barn och ungdom 031-61 50 36 mie.svennberg@kultur.goteborg.se

 

Kalendarium för hösten 2003

14 september - 16 november

SVENSK VILLAARKITEKTUR 1700 - 2000

Utställning i samarbete med Arkitekturmuseet och Kungl. Konsthögsskolans restaureringslinje.

14 september

Invigning och föreläsning av Rasmus Waern.

8 oktober

Föreläsning av Lars Stackell.

GÖTEBORG - ATT BYGGA STADEN

Ideér och visioner kring det framtida Göteborg. Utställning och presentation i samband med en ny publikation. SBK - Einar Hansson och Claes Caldenby. Datum ej fastställd.
_____________________________________

2003 06 29
UTSTÄLLNING
Ny arkitektur i Västra Götaland- aktuella byggprojekt i länet.
Föreningen Arkitekturens Hus ställer ut ny arkitektur i sin lokal på Stadsmuseet i Göteborg, Ostindiska huset.

Utställningen hänger från 25 juni fram till 31 augusti

2003 03 07
Ur
Inbjudan till
VSA Arkitekturverkstad 2003 27/3 på Arkitekturens Hus


Det framtida Gullbergsvass i Göteborg?!

Kvällen är öppen för alla intresserade. Det är meningen att det ska vara ett återkommande evenemang där vi med ett stort mått av samkväm diskuterar en aktuell utmaning i regionen.

Den första kvällen har temat "Djärvt stadsbyggande i ett mobilt läge"
och arbetsområdet utgör terminalområdet Gullbergsvass i Göteborg.
Vad ska vi använda området till i framtiden och vilken karaktär ska det ha?
Vilken roll har området och hur ska det förhålla sig till centrala Göteborg?

Fundera på egen hand eller tillsammans med kolleger på er vision av
framtiden, och kom sedan till Arkitekturens Hus den 27 mars kl. 17.00.
Anmälan sker till:
Kenneth Fondén tfn 031-612105 kenneth.fonden@stadsbyggnad.goteborg.se
Ann Catrin Kärnä tfn 031-611248
ann-catrin.karna@stadsbyggnad.goteborg.se

Styrelsen
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

2002 11 20
FÖRELÄSNING PÅ ARKITEKTURENS HUS

På onsdag i vecka 47 är det dags för nästa arrangemang,
föreläsning med Knut Hjeltnes på arkitekturens hus.
Föreläsningen börjar kl. 18 och tar ca 1 ? 1½ timme.
Därefter serveras frallor med intressanta pålägg samt
öl/vin/vatten.

Knut Hjeltnes, 41 tf. professor på arkitektskolen i Oslo.
Publicerad fyra gånger i tidskriften Domus. Publicerad
ett antal gånger i den norska Byggekunst, senast i
förra numret. Han är en av de intressantaste norska
arkitekterna idag och kommer att ge oss inblick i några
av de fantastiska projekt han varit medverkande i.

2002 10 31
Föreläsning på Arkitekturens hus om hemlöshet
Den 30 oktober föreläste arkitekt Jonas Carlson om sitt
examensarbete
"INTERIM - akutboende för hemlösa".
Examensarbetet är nu upphängt på Arkitekturens Hus.
Det finns även på HDK:s hemsida.
Utdrag kommer inom kort att redovisas på debattsidan
Visionärerna
som handlar om hemlöshet.

 

Till Ur Arkitekturens Hus utvecklingsvision
...
Ämnesidéer

Synpunkter!....Inlägg