.........START
  debatt...............forum......

Regionen

Regionfullmäktiges roll förstärks i regionen
och allmänhetens får chans till frågestund
med politiker.

GP artikel 2002 10 24
Chans till frågestund med regionpolitiker.
Vänersborg
:
När det nya regionfullmäktige sammanträder i november kommer en del nyheter att börja gälla.

Det framgår av de nya reglementen och arbetsordningar som är ute på remiss. Fullmäktige skall få en förstärkt roll i regionen, vilket är resultatet av arbetet i den demokratikommitté som jobbade förra året.

En nyhet är de särskilda beredningar vi kan till-sätta för frågor vi vill ha granskade, en annan är att vi inför en slags rapportörskap där någon får en speciell uppgift att rapportera till fullmäktige, säger ordföranden Hans Aronsson (s).

Andra nyheter är att man inrättar en allmänhetens frågestund i regionfullmäktige, samt att den politiska frågestund som redan i dag finns maximeras till en timma och med kravet att frågorna skall vara inlämnade senast kl 16 dagen innan. Nytt är att fullmäktigesammanträdena skall starta 10 på förmiddagen och pågå till max 22 på kvällen.
Lasse Andree

Synpunkter!....Inlägg

Åter forum!