debatt...............forum......
Tågtunnel under Göteborg


 

Ur Artikel i GP 2007 06 13 av AS
Tågtunneln skall gå via Haga
Om Västlänken byggs blir det via Haga och Korsvägen. Det formella beslutet fattas i augusti.

Banverket har utrett fyra alternativa sträckningar mellan Centralstationen och Almedal.

Den kortare tunneln skulle bli billigare, cirka 9 miljarder kronor, men Göteborgs kommun och alla tunga remissinstanserna har varit eniga om att den längre tunneln, för 12-13 miljarder, ger störst nytta.

Nackdelen är att den blockerar utbyggnaden av Södra älvstanden ett antal år.

Beslut som måste till:
• Det formella beslutet om Västlänkens sträckning fattas av Banverkets generaldirektör i augusti.

• Banverkets förslag till järnvägsinvesteringar åren 2010-2019 lämnas till regeringen i juni.
Riksdagen tar ett principbeslut 2008.

• Samtidigt sker förhandlingar om finansieringen av Västlänken. Om staten, regionen och kommunen kommer överens kan ett beslut om när västlänken skall byggas fattas 2009.

Ur Artikel i GP 2005 12 03 av AS
Tåg under Haga dyr önskedröm
Så är det kanske bara två tänkbara tågtunnelsträckningar kvar under centrala stan. Den ena västerut med station under Haga Kyrkoplan, vilket är en både längre och dyrare tunnel, framför allt om den skall dras under Stora Hamnkanalen. Den andra en nästan rakt sydåtgående tunnel direkt till en station under Korsvägen.

Västlig tunnel favorit
Att en västlig tunnel som innebär två underjordiska stationer i stället för bara en - förutom den självklara under Centralstationen - är huvudfavoriten, kändes tydligt när Banverket informerade om den så kallade järnvägsutredningen... Hans Linderstad radade upp faktorer som talar för sträckningen via Haga.

Den allra dyraste tunnelvägen till Haga går under stadens hjärta i stråket Drottningtorget- Brunnsparken - Stora Hamnkanalen (som behöver torrlägas under bygget).

Fakta
Dagens prislista

  • Centralen-Haga - Korsvägen under södra älvstranden:
    11,7 miljarder kr
  • Centralen-Haga - Korsvägen under Stora Hamnkanalen:
    13,6 miljarder kr
  • Centralen - Korsvägen:
    10,7 miljarder kr

Artikel i GP 2004 04 03
Ny utreding om tågtunnel
Göteborg:
Två av de mest vidlyftiga förslagen är borta när Banverket nu inleder en järnvägsutredning om västlänken, en tågtunnel under centrala Göteborg. Tunneln skall förbinda Göteborgs central med Västkustbanan i närheten av Almedal och kommer att få stationer vid Haga, Chalmers och /eller Korsvägen beroende på vilken av de fyra återstående alternativen som väljs. Inför järnvägsutredningen, som beräknas vara klar 2006, har Banverket avfärdat en dragning av Västlänken via Norra Älvstranden och Sahlgrenska sjukhuset.

Ur artiklar i GP
2002 11 19
Här kan tågtunneln dras
Ta pendeltåget direkt till Rosenlund och nya lärarhögskolan där. Eller direkt till Korsvägen med evenemangsstråket. Detta kan vara verklighet 2015- om Västsverige får staten att betala det mesta av en tågtunnel under Göteborg

...det är ännu inte bestämt vilken sträckning den så efterlängtade tågtunneln under centrala Göteborg skall få.

..huvudalternativet.. Det handlar om en tunnel med dubbelspår från Centralstationen via stationer under Rosenlund och Korsvägen ut till Västkustbanan i södra ändan av Gårdatunneln. Kartan visar visserligen mer eller mindre möjliga sträckningar för allt mellan 7 och 20 miljarder kronor, eftersom det här är en förstudie som måste ange alternativ.

Staten betalar det mesta
Denna tunnel kostar någonstans mellan sju och åtta miljarder och skapar samtidigt en "gyllende triangel" av pendeltågstationer...

Gårdagens viktigaste budskap från Banverket, Göteborgs stad, regionen med flera inblandade var kanske at tunneln är samhällsekonomiskt lönsam. Det vill säga nyttan i form av bättre och snabbare kollektivtrafik...en angelägenhet inte bara för Göteborg utan hela Västsverige, uppges i slutändan ge ett samhällsekonomiskt överskott på en halv miljard kronor...

Det mesta av pengarna måste komma från staten om tunneln ska bli verklighet...

Politikerna måste övertygas
- Det finns ju nu ganska stora statliga pengar avsatta för satsningar på tågtrafik, konstaterar Leif Blomqvist (s) och syftar på de stora regeringsförslag om infrastrukturen i landet som presenterades i våras.

Fler pendellinjer slås samman
Om tunneln blir verklighet kommer Alingsåspendeln och Kungsbackapendeln att slås samman till genomgående pendeltåg Alingsås- Göteborg-Kungsbacka...


Ur GP 2002 11 24 Fria ord
Gräv inte flera miljarder i tågtunnlar
.
..stadens alternativ för dagen är att välja altenativ för tågtunnlar. Vill du betala 7,9 eller 20 miljarder för en lösning som möjligen kan vara klar om 15 år? Vem tror på det? En tågtunnelbana med bara 2-3 hållplatser i hela stan? och fortfarande samma gamla dåliga spårvagnar och bussar på gatorna.

Det måste finnas bättre och billigare sät att bygga om eller att flytta den gamla säckiga järnvägsstationen, så att pendeltågen kan börja pendla på riktigt. göteborgarna behöver en ny och bättre kollektivtrafik!...
Bengt Humble

Satsa på en ringlinje runt Göteborg
Det skall byggas en tågtunnel i Göteborg. Det kan innebära att biltrafiken minskar. Marginellt. För göteborgarna berörs knappast. De ansvariga föredrar tydligen den raka sträckningen med ett par hållplatser under stan.
Det är konstigt hur definitivt och visionslöst det tänks i ett läge där forskare påstår att inte ens en ny älvbro räcker för att undvika trafikkaos. Varför inte satsa på en på en gång? Med stopp vid Lindholmen, Linnéplatsen, Sahlgrenska, Chalmers och vidare till Lisebergsstationen. Dyrt? javisst. Men desto billigare att driva.

Pendeltågen från Alingsås kör ett varv under stan innan de återvänder till Alingsås. Likadant med tågen från Kungsbacka, Borås, Trollhättan och Udeevalla...
GB