debatt...............forum......
Dagsläget
Pilotprojekt Långedrag

Kan privata initiativ med hjälp av medborgarkraften ge stadsdelen ett mervärde.

 

Bakgrund

SPONSORER OCH DONATORER

Göteborg "donatorernas stad"!

Många av dagens "olösliga problem" kan kanske få en lösning med hjälp av välvilliga medborgare. För detta måste problemen först synliggöras och konkretiseras med t ex medborgarkraftens hjälp.

 

Synpunkter!....Inlägg