.debatt

...............forum...
sammanfattningc
IDEELLT ARBETE cccccccccccccccccccccc
..................................
bakgrund

sammanfattningc
IDEELLT ARBETE

Artikel i GP 2004-12- 09 (referat)
Allt fler svenskar vill arbeta ideellt

Internationella frivillighetsdagen instiftades av FN 1985 för att uppmana länder regeringar, parlament, organisationer, företag och enskilda att lyfta fram värdet i frivilligt engagemang.

Viljan att arbeta ideellt ökar hos svenskarna.Engagemanget för sociala frågor ökar.

Svenskarna är kanske best i världen på att arbeta ideellt när det gäller idrott och kultur. men nu vekar folk ha fått upp ögonen för att man kan arbeta med socialt frivilligt arbete.


Fakta

Frivilligarbete miljardindustri (enligt TT)

Sverige tillsammans med England och Holland tillhör de mest engagerade länderna i europa. 52 procent av svenskarna gör ideella insatser, i snitt under tolv timmar i månaden.

En stor del av de frivilligarbetande svenskarna verkar i idrottsföreningar. Men 22 procent av svenskarna är engagerade i socialt inriktade organisationer.

Den ideella sektorn omsätter 100 miljarder kronor, cirka 4 procent av BNP. Värdet av de ideellt producerade tjänsterna uppgår till 70 miljarder kronor.

__________________