.debatt

...............forum...  

sammanfattning

BÅTPLATSER

cccccccccccc

..

bakgrund

BÅTPLATSERNA INOM GÖTEBORG RÄCKER INTE TILL

Ur DEBATT GP 16 juli 2007 referat AP
Moderaterna:
Så kan vi få plats för fler fritidsbåtar i Göteborg
Anders Granberg v ordf(m) Grefab och Susanna Haby kommunalråd (m)

För att få fler båtplatser bör Göteborgs kommun utnyttja sin mark bättre.
Trots att vi i Göteborgsområdet internationellt sett har många båtplatser räcker de ändå inte till. Grefab har ca 7000 båtplatser Resterande 10 000 platser tillhandahålls och sköts av föreningar och privata ägare.

Allt större krav ställs på båtplatserna eftersom båtarna blir större och mer djupgående än tidigare.

Nya tekniska brygglösningar och möjligheter till förvaring i moderna hallbyggnader är en metod för att skapa plats i befintliga marinor.

Växer aktiviteterna kring båtlivet öppnas nya affärsmöjligheter.

Turistnäringen är en väsentlig verksamhet för västkusten och inte minst för Göteborgs stad. En näring där det finns goda förutsättningar att förtsätta växa. Många båtturister far förbi Göteborg eftersom båtplatserna i gästhamnarna inte räcker till under sommarmånaderna. Vi behöver fler gästplatser för båtturister inom kommunen. Med aktiv marknadsföring kan denna turistgren öka avsevärt.

Målet är att Göteborg skall bli Nordens bästa stad för både båtägare och båtturister.

Fler platser och bättre service

För att förbättra för båtägare och båtturister i Göteborg behövs bland annat:

• fler båtplatser inom befintliga marinor

• fler stationära båtplatser i centrala lägen som upplåts till alla båtägare inte bara de boende.

• fler gästplatser

• ett system där tillfälligt lediga båtplatser kan förmedlas och hyras ut via nätet

• utökad service i hamnarna och inte minst i gästhamnarna

När allt detta är genomfört behövs en bra marknadsföring av Göteborg som Sveriges och Nordens bästa båtstad.

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............