.debatt

...............forum...  
sammanfattning
Om- och tillbyggnad av
Stadsbiblioteket i Göteborg

2:a pris Götplatsen
bakgrund
Artiklar i GP

Om- och tillbyggnad av
Stadsbiblioteket i Göteborg

Centrum för Byggnadskultur inbjöd till diskussionskväll onsdagen den 11 april kl 18:30 Stadsbyggnadskontorets Infosal, Köpmansgatan 20

REFERAT av AP

Kulturnämnden och Byggnadsnämnden har under hösten 2006 genomfört parallella arkitektuppdrag kring om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket i Göteborg.
Fyra arkitektkontor inbjöds till de parallella uppdragen.

En bedömningsgrupp fick i uppdrag att utvärdera de olika förslaget och rekommendera ett förslag för vidare arbete och valet föll på förslaget från Erséus arkitekter AB.

Sedan det vinnande förslaget offentliggjorts har det diskuterats i media vid flera tillfällen.

Mötet
Många hade mött upp. Vikväggen till utställningshallen fick öppnas för att ge plats för alla.

Moderator: Helena Westholm Centrum för byggnadskultur.

Inledare
Peter Erséus Erséus arkitekter AB
Malin Häggdahl Stadsbyggnadskontoret
Christina Persson Bibliotekschef
Claes Caldenby CTH

Peter Erséus redogjorde för det rekommenderade förslaget och skillnaden mellan parallella uppdrag och tävling.
Malin Häggdahl berättade om förarbetet och resultatet av de fyra parallella uppdragen samt hur man nu planerar att gå vidare med detaljplanen.
Christina Persson beskrev den nuvarande situationen på muséet.
Claes Caldenby hade tagit fram en hel del illustrationer från Götaplastsens tillblivelse som visade hur man hade tänkt sig platsen.

Frågor och synpunkter
Rune Lund som ritat biblioteket redogjorde för de förutsättningar som då gällde samt nackdelar med det rekommenderade förslaget.
Bo Karlberg ifrågasatte bland annat bedömningsgruppens sammansättning.
Gunnar Larsson hade bara gott att säga om det befintliga biblioteket och rådde kommunen till att ta det lungt och inte i hastigt mod fördärva Götaplatsen.
Ronny Reinholdsson ansåg att man skulle starta om från början då inget av förslagen var tillräckligt bra för att genomföras.
Även röster för det rekommenderade förslaget fanns.

 

Nästa!

uR "