.
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

 

.....................Ur processkonstverk (PK23)
......................av Arne P
erson från år 2008

 

En reflektion

 

 

 

Göteborg idag
-------------------En inkapslad stad?

.................................. .... Göteborgs framtid
En strukturerad stad
.
.................o

Under en paneldebatt om Göteborgs framtid framförde en inbjuden stadsbyggnadsexpert från Stockholm synpunkten, att Göteborg är en inkapslad stad och därför svår att förstå och att tycka om.

Det ligger nog en hel del i detta påstående.
En återvändsgatornas stad.

Vi har en lovvärd översiktsplan. Men hur efterföljs den?

Låt oss titta på kapslarna ovan. Kan det finnas ett underliggande nätverk?

Ja!

 

Bitarna pusslas ihop!

Ett nätverk erhålls!

Som leder fram till en plankarta.

.....

Ur denna utkristalliseras strukturer. Bland andra ett troligt framtida gång- och cykelstråk.


En struktur att arbeta vidare efter har hittats.

Till Göteborgs framtid

medborgarkraften.com