.debatt

...............forum...

SKEPPSBRON

Samrådsförslaget ställs ut
30/09 - 10/11 2009


Ett av de första bildmontagen av "nya" Skeppsbron släpps.
c

Debattartikel i GP

Medborgarkommentarer
Läs under visioner!cc

GP-artiklarna i orginal se
www.gp.se
ccccc

bakgrund
Götatunneln och "Kringen"

2009-12-01
Medborgarkraftens synpunkter

Till Heden Processkontverk nr22+23 steg 4

Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

 

Samrådsförslaget ställs ut
30/09 - 10/11 2009

Se bilder från utställningen

Om planeringen mellan 2003 - 2009


debattartikel i GP 2003 12 27 (Referat)
"Dags för arkitekttävling om södra älvstranden"

Företrädare för folkpartiet föreslår en öppen arkitekttävling. De påpekar att man måste se till helheten och föra en förutsättningslös diskussion om vad vi vill med området.

De ställer frågor. "Vad vill vi med hela området och vad är den övergripande visionen?
Vill vi skapa ett vackert och attraktivt hamnstråk?
Hur skall staden växa samman med vattnet?
Var skall bilarna och spårvagnarna gå?
Var skall parkering till boende och företag ligga?
Var skall mötesplatserna finnas?"

Kjell Björkqvist, Helena Holmberg, Anders Hållinder och Olof Wickman


GP-artikel 2003 10 21av AI (Referat)
"Tyck till om spårvagn på älvstranden via datorn"
Göteborgs stadsbyggare prövar nya vägar för medborgarinflytande i planeringen av södra älvstranden.Ska spårvagnen köra på hamnkajen eller på Stora Badhusgatan?
Invånarna kan fram till 25 november via datorn lämna synpunkter på hur trafiken på stranden bör planeras.
Tanken är att resultatet av röstningen ska redovisas för byggnadsnämnden, alltså de politiker som i första hand beslutar om stadsbyggnadsfrågor.
Fotnot: Webbadressen om du vill tycka till: www.vartgoteborg.se


artikel i GP 2003 09 27 (Referat)
En bild av "nya" skeppsbron

Det första bildmontagen av "nya" Skeppsbron har nu släppts ut av stans ledande politiker.

Det är ett cirka 50 sidor tjocka program som stadsbyggnadskontoret nu fått släppa fritt för alla att ta del av.

Planerarna på stadsbyggnadskontoret hade dessförinnan fått veta av politiker, att de hade arbetat fram ett alltför detaljerat material, vad gäller sträckan Pachusplatsen-Lilla Bommen. Tecknade idéskisser har nu därför lyfts ut ur älvstrandsprogrammet. Istället fokuserar materialet på trafikfrågorna längs Skeppsbron och Stora Badhusgatan.

Det går i programmet i alla fall att få veta en hel del om hur göteborgarnas nya finrum längs älven kan komma att se ut. Stadsbyggnadskontoret vill till exempel ha gatsten som genomgående material på marken, hela vägen utifrån kajkanten och in till husfasaderna.

Åter Forum!