.debatt

...............forum...  

sammanfattning

cSTADSUTVECKLINGcccccccccccc

..

bakgrund

Göteborgs Sociala Forum (GSF) arrangerade i oktober 2005 drygt 40 seminarier.
Bakom arrangemanget står 45 organisationer.
GSF verkar utifrån Porto Alegre-principerna, som antogs vid det första World Social Forum i Brasilien 2001, som syftar till ett mer rättvist, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle.


STADSUTVECKLING
Transformativ planering för hållbar stadsförnyelse
Ur artikel i Plan nr 3 2007 av Zoe Brooks
Transformativ planering - förändringsplanering- handlar om att främja och bygga upp socialt och ekonomiskt kapital i områden där marknadskrafterna fallerat, om att vända en negativ utveckling till en positiv och tillväxtinriktad utveckling.

Mellan 1999 och 2004 genomfördes ett antal stadsförnyelseprojekt för att vända den negativa utvecklingen i stadsdelen East Oxford i staden Oxford i England.

Motstridigt begrepp?
Begreppet Transformativ Planering byggs upp av två ord som vissa menar strider mot varandra - hur kan man planera en "föränderlig"(transformative) process? Om någon börjar leva sitt eget liv- vilket ju faktiskt är målet med hållbar stadsförnyelse (regeneration)- så kan man ju inte kontrollera eller planera utvecklingen. Men spänningen mellan kontroll och skapande är positiv. Spänningen är kreativ i sig och nödvändig för att nå ett framgångsrikt resultat. Det gäller även stadsförnyelse som ju framför allt handlar om att frigöra kreativ energi.

Transformative Planning handlar för det första om att bejaka den inneboende spänningen mellan behovet av system och ansvar (planering) och det faktum att stadsförnyelse endast är hållbar när den kan leva sitt eget liv (föränderlig/transformativ).

Inom Transformative Planning-teorin ses denna spänning som en potentiell positiv dialog och nödvändig för att kunna genomföra hållbar stadsförnyelse.

8 regler inom Transformative Planning

• Psykologi är en viktig del av förnyelsearbetet
• Från stagnations- till tillväxtmentalitet
• Svaret finns hos lokalbefolkningen
• Var positiv
• Var rigorös/konsekvent
• Missgynnade människor är inte ett problem utan en del av lösningen
• Stöd socialt och ekonomiskt entreprenörskap
• Använd det sociala kapitalet

Psykologin viktig
Inom Transformative Planning är psykologin bakom stadsförnyelse en grundläggande regel. Man kan likna det vid aktiemarknaden, där det finns tillväxtmarknader (bull markets) och stagnationsmarknader (bear markets). I en stagnationsmarknad är tilltron låg, man säljer sina aktier. I en tillväxtmarknad, däremot talas marknaden upp- folk är ivriga och vill ha en del av kakan.

Ett utsatt område är som en stagnationsmarknad med bear market-mentalitet.

Från stagnations- till tillväxtmentalitet
Det handlar om socialt kapital, om att folk bryr sig om sin ort och närmiljö, om att identifiera och stödja de sociala entreprenörer som finns i området så att de kan bli framgångsrika.

Svaret finns hos lokalbefolkningen
Med lokalbefolkningen menas inte bara dem som bor där utan även de som jobbar eller vistas dagtid i området. Man måste förstå platsen och dess invånare. Samhällen skapar berättelser och myter om sig själva - vissa bra, andra dåliga, och inte alltid helt sanna. En annan sak som är värd att uppmärksamma är betydelsen av områdets historia, det är den del av den sanning som vi försöker finna. Här kan man använda sig av en annan liknelse från affärslivet: områdets negativa varumärke (brand) behöver ändras till ett positivt. För att "branding" skall fungera måste det vara trovärdigt och baserat på sanningen. Varumärkeskampanjer som försöker förespegla något annat än sanningen avslöjas.
Det sociala kapital som finns i området före stadsförnyelseprogrammet får inte förstöras t ex genom att en utomstående "stadsförnyelseproffs" kommer in och fixar allt. Vad händer då när denne försvinner (vilket tenderar att ske då pengarna tar slut)?
De som jobbar med lokal utveckling måste redan från början planera hur tillbakadragandet skall ske. Planerarens jobb är att göra sig själv överflödig.

Balans mellan positivt och negativt
Planera för positiva förändringar. Lokalbefolkningen har svaren, även om de inte tror det. Det är viktigt att ställa rätt frågor. Transformative Planning handlar om att utmana lokalbefolkningen och att få fram det riktiga svaret.Det är viktigt att lära lokalbefolkningen att påverka systemet. Transformative Planning handlar också om att hela tiden utmana oss själva.

Socialt och ekonomiskt entreprenörskap
Skapandet av en stark företagandekultur är en central del av Transformative Planning.

Konsortium med många aktörer
Ett av de viktigaste sätten att säkerställa att man får in pengar -bidrag eller uppdrag- är partnerskap och samarbete i konsortium.

Från bidragsprojekt till företag
Numera drivs East Oxford Action till hundra procent som ett socialt företag som säljer tjänster.
Organistionen erbjuder bland annat:
• utvärdering av empowerment-projekt
• rådgivning och utbildning om exit-strategier
• projektledning
• stöd till små och medelstora företag
• utbildning inom livsmedelshygien
• framtagande av kontrollsystem
• Transformative Planning

Organistionen tror att Transformative Planning är ett annorlunda, hållbart sätt att bedriva lokalt stadsförnyelsearbete.
Organisationens nästa uppgift är att dela med sig av detta synsätt.

FörklaringSocial enterprice
Sociala företag är företag som har ett uttalat socialt syfte. Till skillnad från vanliga företag, som ska maximera vinsten till sina ägare, återinvesteras vinsten för att uppnå företagets sociala mål.

________________

STADSUTVECKLINGc

Med anledning av GSF:s seminarier införde GP en artikel den 10 oktober 2005 med titeln Städer tävlar med varandra

Ur denna är följande hämtat.
Städerna tävlar om att dra till sig tillväxtkapital och den "kreativa klassen".

Det är inte längre industrierna som anställer. Nu gäller informationsteknologiska företag och informella tillfälliga tjänster.
Så frågan är vad folk ska jobba med?

-I en stad som Bombay gissar man att det finns två-tre miljoner oregistrerade människor som saknar fast jobb och fast bostad och som drar sig fram på informella jobb, genom byteshandel eller att sälja sin kropp.

En annan tendens är att storstäderna allt mer frigör sig från den nationella anknytningen och istället blir regionala tillväxtmotorer och i likhet med medeltidens statsstäder lever sitt eget liv.

Med en sådan utveckling blir det avgörande att marknadsföra städerna för att attrahera kapital och den arbetskraft man vill ha. Städerna tävlar med varandra och man talar om varumärkesstäder, som Barcelona, Newcastle,Oslo- och Göteborg.

__________________________________

Ur
Pressrelease Göteborg Sociala Forum 2005

Nu är det dags för Göteborgs Sociala Forum 2005. Under helgen 7-9 oktober tar vi den världsomspännande sociala forumprocessen till Göteborg för andra gången och samlar stora delar av Göteborgs organisationsliv för att denna gång diskutera under temat "Ett rättvist Göteborg i en rättvis värld".

Under tre dagar kommer ett drygt femtiotal organisationer att hålla seminarier, diskutera, debattera om angelägna frågor i vår omvärld. Allt från ockupationen av Irak till planeringen av Södra Älvstranden, från flyktingamnesti till millenniemålen, från feminism till EU-konstitutionen och många fler frågor kommer att behandlas.

Huvudsyftet med Göteborgs Sociala Forum är att skapa samverkan och diskussion för social förändring samtidigt som deltagarna kan behålla sin särart och sina olika åsikter. Just genom att istället hylla mångfalden kan forumprocessen hjälpa till att överbrygga klyftan mellan gamla och nya organisationer, mellan generations och nationsgränser, mellan fattig och rik.
Göteborgs Sociala Forum är en öppen mötesplats och en miljö där vi kan föra en dialog för att förstå och respektera varandras olika åsikter, och utgör en grogrund för fortsatt engagemang och kontaktknytande. Allt arbete med GSF sker på helt ideell basis.

Välkomna till Göteborgs Sociala Forum 2005!

Nätverket Göteborgs Sociala Forum

Åter forum!

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

...........