.debatt

...............forum...

sammanfattning

TÅNGUDDEN
Försvarsmakten har inte längre behov av att nyttja hela hamnen.

Projektet är i sin slutfas.

Fiskebäcks Företgarförening har kontaktat Fortifikationsverket för att undersöka om den omdiskuterade fraktterminalen för södra Skärgården kan placeras här.
cccccccccccccccccccccc

bakgrund

Flera myndigheter är intresserade av att utnyttja den militära hamnen Tångudden, som är en del av Göteborgs garnison. Försvarsmakten har inte längre behov av att ensam nyttja hamnen.

Försvarsmakten sade upp sitt hyresavtal hos ägaren Fortifikationsverket till den siste december 2002.c

TÅNGUDDENS HAMN
Försvarsmakten har inte längre behov
av att nyttja hela hamnen
.

 

Ur en artikel av Kenneth Nilsson
är nedanstående text hämtad.

Flera myndigheter är intresserade av att utnyttja
den militära hamnen Tångudden, som är en del av
Göteborgs garnison.
Försvarsmakten har inte längre behov av att ensam
nyttja hamnen.

Försvarsmakten sade upp sitt hyresavtal hos
ägaren Fortifikationsverket till den siste december
2002...

Projektet är i sin slutfas. Kustbevakningen och
Sjöpolisen har tecknat avsiktsförklaringar.
Räddningstjänsten har accepterat en medverkan.
Försvarsmakten och Fiskeriverket funderar bäst
över förutsättningarna.

-Försvarsmakten är positivt inställd till att hyra delar
av hamnen. Deras medverkan är viktig för att projektet
ska realiseras, säger Per Kärnman, Fortifikationsverkets fastighetsenhetschef i Göteborg.

-Alternativa lösningar finns. Området är attraktivt och
det är ont om hamnplatser i Göteborg så jag är inte orolig
för att detta ska bli ett problem på lång sikt.
Men vårt primära mål är att öka samhällsnyttan i
Tångudden...

I anslutning till hamnen finns en byggnad på 2000
kvadratmeter. Denna kommer enligt planerna
Kustbevakningen och Sjöpolisen att fylla till stora delar.
Fiskeriverket har erbjudits en mindre del.
Byggnaden och hamnen kommer att renoveras för omkring
12 miljoner kronor om projektet blir verklighet.

-------------------------

Ur
Meddelande nr 25 2004- 02- 10
Fiskebäcks Företagarförening

Tångudden (AMF 4Käringberget )

Vi har kontaktat Fort Verket för att undersöka om den
omdiskuterade fraktterminalen för södra Skärgården kan
placeras har när det gamla kontraktet i år med det
Militära Försvaret går ut.

------------------------

Åter Forum!