.debatt

...............forum...

sammanfattningc

MÄNSKLIGA VÄRDEN ccccccccccccccccccc

.................................
bakgrund

MÄNSKLIGA VÄRDEN

Ur GP 2005 04 25 av Åsa Brevinge(Referat)
Lycka och njutning viktigt för dagens unga

Dagens ungdom: De är själviska superindividualister som söker lycka, njuting och ett behagligt liv.

De fem viktigaste värdena för svenska folket är: hälsa, ärlighet, en värd i fred, frihet och familjetrygghet. Det visar hittills opublicerade siffror från den senaste SOM-undersökningen vid Göteborgs universitet.

När 6000 personer har fått bedöma 25 grundläggande mänskliga värden hamnar följande fem värden i botten: makt, frälsning, rikedom, socialt anseende och teknisk utveckling.

Intressant är de små värdeförskjutningar som har skett över en längre tidsperiod. Allt viktigare värden bland 15- 29 åringar sedan 1986 är: jämlikhet, ett liv fullt av njutning, ett behagligt liv, självförverkligande och socialt anseende. Mindre viktigt har det blivit med: en ren värld, en värld i fred, en vacker värld och landets säkerhet - som alla kan klassas som kollektivistiska värden.

Vi har en uppväxande generation som i allt större utsträckning är individualistisk, jagorienterad och som söker esoteriska njutningsvärden.

___________

Ur GP 2005 04 23 av Rickard Lindholm (Referat)
Håller vi på att bli allt mer lika myrorna?

"I begynnelsen var inte ordet utan myran". skriver skalden Werner Aspenström i sin dikt Motbild.

Myran framställs som en varelse för den lata och ständigt sovande människan att ta efter. Förslöad och hopplös uppmanas hon att blicka neråt mot myran och skåda det flitiga arbetets ljus. Denna syn på myran är inte ny. Så har det varit redan från vår kulturs början. skriver RL.

I bibeln kryllar det av myror. I Ordspråksbokens sjätte kapitel står följande att läsa:

"Gå bort till myran, du late, se hur hon gör, och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsynsman eller herre, ändå bereder hon om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. hur länge vill du ligga du late? När vill du stå upp från din sömn?"

Utan tanke på egen vinning sliter myran för stacken. det vill säga för kung och fosterland, fortsätter RL.

I romanen Myrorna från 1991 skildrar Bernard Weber människorna och myrorna som de två stora civilisationerna på jorden.

Åter forum!