.MEDBORGARKRAFTEN
.FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
  
PROCESSKONSTVERK NR 25 GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 2021
FRIHAMNEN VISION 2010 04 28 ARNE PERSON

MOTTO: KÄRNAN (THE CORE)
............GÖTEBORGS KÄRNA................07

 

 

........
 

 

GT/TV4 Tävling

 

AKTUELLT
HÅLLBAR UTVECKLING
VIRTUELLA VÄRLDAR
INTERAKTIVA MEDIER
TRANSITION SPACES
GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Medborgarinflytande

För att det sociala kapitalet skall komma till gagn måste det balanseras med övriga.

För detta fordras det förutom kompetens god hälsa.

Dessa verksamheter sker på Heden.

Inom Frihamnen såväl som på Heden tillämpas
3D fastighetsbildning.

Läs om Heden!

 

Tävlingsbidrag med bilagan datorspel


PK 25 Gbg400år startsidan!