.

 

 

 

          
      
   
 
  

..........

  
  
  
 
  
 
 

Den Goda Staden.
det sociala perspektivet

allmänt
I den allmänna samhällsdebatten
framhålls det numera allt tydligare
att man måste se till helheten,
se globalt osv. Detta resulterar ofta i
en ekonomisk-ekologisk samverkan.
Det sociala perspektivet tas ofta för
givet som ingående i dessa och får
därmed ingen egen plattform.
Konsekvensen blir att avkall på
"De mänskliga rättigheterna"
tillåts ske, med följd, att det hållbara
samhället för medborgarna uteblir.

medborgarkraften

.. .

 

..

........... .
.
...
. ...

.III.
..

  
 
 
 
 
..
.    
 
.....
 
      
 
..
.    
      
 
 
  
 
   ........... 
 
 

 

 

 

,,

 

  
 
  .    
  
         
 
   ......... 
 

... .

.......................
           

 

 
 
 
   
   
 

<.

...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
bin/Count.cgi"border-"0">

x

Nyheter