.
  
 
 
 


Regeringen beslutade 17-01- 2002
om demokratipropositionen.


Medborgarna skall ges bättre möjligheter än idag att påverka och delta i den politiska processen.

Medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen skall bli mera jämlika än idag.

Andelen ungdomar, arbetslösa och personer med utländsk bakgrund som deltar i den politiska processen
ska öka.

För att åstadkomma detta föreslår regeringen bl.a. följande:

Kommuner och landsting ges en frivillig möjlighet att införa medborgerlig förslagsrätt, dvs. att en person som är folkbokförd i en kommun ska få lov att väcka ärenden i fullmäktige.

Nästa sida

 
 
 
 
 
     
  
   
   
         

............ . .

 ......till huvudmenyn ....
  

 

 

 

,,

 

.......... 
  
    
 
          
 


........................................................ .... ..

..
..... ...... ...Välkommen!.
. .till Medborgarkraften i Älvsborg
....
........

 

 

 

 

 

 

 

 

<.

...

Nyheter