.debatt

...............forum...

sammanfattning
Skärvallsberget
Gång - och cykelstråk

Bilder

bakgrund
Medborgarförslag som innebär förbättrad tillgänglighet till Skärvallsberget

Bilder från området

 


vy från berget mot Saltholmen och södra skärgården

 


Vässingsö med Hisingen och vindkraftverken i fonden

 


Vässingsö med Roddföreningen i förgrunden

 


Vässingsö

 


bryggor i Hinsholmskilen med södra skärgården i fonden

 


Saltholmen med kanotföreningen i förgrunden

 

NÄSTA SIDA!