.länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storstadssatsningen


Nyttiga länkar och webbadresser


BAKGRUNDSINFORMATION

Integrationsverket http://www.integrationsverket.se
Har det övergripande ansvaret för att nyanlända invandrare
får stöd för sin integration i det svenska samhället.

Migrationsverket (f d Invandrarverket) http://www.migrationsverket.se
Migrationsverket prövar ansökningar om asyl, visum,
svenskt medborgarskap mm.

MÅNGFALD/ MÅNGKULTUR

Integrationsförvaltningen i Stockholms stad http://www.integration.nu
Massor med nyttig och aktuell information; goda exempel, integration, mångfald i arbetslivet, storstads- och ytterstadssatsningen, m m.

Quick Response http://www.quickresponse.nu
Bevakar nyhetsrapporteringen om det mångkulturella Sverige
och förmedlar fakta om invandring och främlingsfientlighet.

Mångkulturellt Centrum http://hotel.telemuseum.se/mkc
En kunskapsbas kring det mångkulturella samhällets historia, samtid
och framtid, med många länkar. På svenska och engelska.


IFS Internationella företagarföreningen http://www.ifs.a.se
En ideell förening som stödjer företag som startas och drivs av invandrare. Medlemmar får råd och stöd. Webbsidan har information på tolv språk.

Mångfald i arbetslivet http://www.mangfald.org/

Mångfald i högskolan http://www.mangfaldihogskolan.nu/

Immigrantinstitutet http://www.immi.se
En kunskapsbas och "portal" kring migration, flyktingar, rasism,
migrationsforskning, med bibliografier och över 10.000 länkar till
alla kategorier av organisationer inom migration.
På svenska, engelska och spanska.

Samling mot rasism och diskriminering http://www.immi.se/samling
Samling mot rasism och diskriminering är en paraplyorganisation för 27 invandrar- och svenska riksorganisationer som tillsammans organiserar ca 200 000 medlemmar.

ARBETE/ SYSSELSÄTTNING

Arbetsmarknadsstyrelsen http://www.ams.se
Sveriges mest välbesökta webbplats för jobb, rekrytering och information om arbetsmarknaden i Sverige och utomlands.

Arbetsförmedlingen på nätet http://jobb.amv.se
Innehåller bland annat platsbanken med tusentals lediga jobb,
i Sverige och utomlands.

ALMI http://www.almi.se
ALMI arbetar på uppdrag av staten, landstingen och vissa
kommuner för att hjälpa mindre företag att komma igång och växa.

NUTEK http://www.nutek.se
Närings- och teknikutvecklingsverket.

Internationell kompetens http://www.interkomp.se
Arbetar med att planera, samordna, leda och utvärdera EU-projekt,
och samarbetar därmed över gränserna för att skapa ny kunskap
i en föränderlig samtid.

Länkar till rekryteringsföretag http://www.hh.umu.se/ekonomkontakt/1.html
Handeshögskolans i Umeå hemsida med lista över ett 50-tal rekryteringsföretag.

REGERING,RIKSDAG,KOMMUN

SverigeDirekt http://www.sverigedirekt.riksdagen.se
Länkar till kommuner, landsting och myndigheter samt
Samhällsguiden på nätet.

Information Rosenbad http://www.regeringen.se
Regeringens hemsida på svenska och engelska.

Riksdagen http://www.riksdagen.se
Riksdagens hemsida på svenska och engelska.

Svenska Landstingsförbundet http://www.lf.se/
Information om alla landsting och om sjukvård m.m.

EU information http://www.riksdagen.se/eu
Många svenska och internationella EU-länkar

Svenska Kommunförbundet http://www.svekom.se
Information om alla kommuner.

Göteborgs stad på nätet http://www.goteborg.se
Göteborgs officiella webbplats.

Stadsdelsnämnden Lärjedalens hemsida: http://www.larjedalen.goteborg.se

SAMHÄLLSINFO/ MASSMEDIA

Svenska Institutet http://www.si.se
Utförlig information om Sverige på engelska, tyska, franska och spanska.

KIOSKEN - med tidningar från hela världen http://www.esperanto.se/kiosken
Länkar till nyhetsmedier i hela världen.