.......VASASTADEN

.
 

 HISTORIK

 
 

#
#

#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#

#
#
#
#
#

1880 -
cahösten
vintern
våren
våren
hösten
hösten
hösten
vintern
vintern
våren
våren
våren
sommaren
vintern
oktober
1984-
1984-
1984-
1984_
23 mars
februari

januari
september
september
december
maj

maj

mars
mars
mars
1915
1920

1975

1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1986
1986-
1988
1988
1989

1993
1993
1993
1994
1997

2001
2001
2002
2002
2002

Byggnaderna uppförs
De första grundförstärkningarna genomförs.

Projekt Vasastaden. Pilotkvarter: Häggen och Nyköpingshus.

Stadsbyggnadskontoret inventerar stenstaden.
AP* kontaktar PW** på SBK och påbörjar Projekt Stenstaden.
Erhåller huvudintressenternas stöd.
SBK / PW presenterar förslag till saneringsåtgärder i stenstaden.
Socialdemokratisk motion om "Stenstaden".Projektet omnämns.
Projekt Stenstaden startas. Kv Granen väljs till pilotkvarter.
Näringslivssekr. finansierar kompl. grundundersökn. i Granen.
Fastighetstidningen presenterar projektet.
Beslut om grundförstärkningstävling.
Inf om projektet i Sthlm för Fastighetsförb.stadsförnyelsegrupp.
Ansökningar om byggforskningsanslag inlämnas och avslås.
Invånarna i Gamla Stan informeras i Storkyrkan om projektet.
Grundförstärkningstävlingen utlyses.
Läckagelokaliseringsmetod utarbetas.

Grundförstärkningstävlingen avgörs. Läckagelokaliseringsmet. får 3dje pris.
Göteborgs- och Stockholmspressen samt lokalradion uppmärksammar projektet.
Läckagelokaliseingsmet. utvecklas och tillämpning i Haga. City o Vasastaden.
Den prisbelönade bormetoden tillämpas. Dock inte pålmetoderna
Kkompromisslösningar diskuteras ( 50% rivs) för de skadade husen i kv Granen.
En helsidesartikel i GP får Bostadsbolaget att tänka om.
Kv Granen räddas. Bostadsbolaget har bestämt sig för att bygga om sina hus.

Fastighetskontoret fick i uppdrag att starta projekt "Rädda stenstaden".
FP-motion. Vasastaden måste räddas åt Göteborg och göteborgarna.
Länsstyrelsen beviljar ett bidrag på 15 milj kronor för att rädda hus i kv Granen.
Kommunen driver projekt i samarbete med husägarna. Pengar finns att hämta.
Stiftelsen rädda stenstaden bildas.

Byggnadsnämnden beslöt att genomföra samråd för detaljplaneförslaget.
www.medborgarkraften.com uppmärksammar detaljplanen.
Detaljplan för kvarteren 1-9 inom stadsdelen Vasastaden ställs ut.
Stiftelsen Göteborgs stenstad (f.d rädda stenstaden) ser stenstaden som räddad.
www.medborgarkraften.com konstaterar att Vasastaden ännu inte är räddad.

 

 

 
.