.. .

 
 

..MEDBORGARKRAFTEN.COM........................................................................................
.......................................................................................................................................................

...........
..... ................................

........... ,,,,,,,,,,,,,.... ...... ...........
Veckans bild:....

........................... ...
........................................ .."PREERA" ............... ...
.

.........................Förutsättningar för fördjupad samverkan mellan
.....................BN, FN och TN .....................
Revision C, 2010-09-17u
.........................
mverAnders Söderberg, Ann Schurmann och Maria Nilsson

mellan BN, FN och TN
Revision C, 2010-09-17
.........................Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda planerings-
.........................förutsättningarna.för en fördjupad samverkan mellan
.........................trafiknämnd, fastighetsnämnd respektive.byggnadsnämnd
.

.........................I yrkandet skriver kommunstyrelsen att ..................den viktigaste utgångspunkten i detta
..................uppdrag är
att medborgarperspektivet ska ..................genomsyra Göteborgs Stads arbete med ..................stadsutveckling.... ............................................................. .. .. ......Vitruvian Man inskriven i en liksi
dig el ,cirkel och kvadrat.
.......................................................................
...................................
................ ...........................

.. --..........------------------.....-....

..........................................................................
.......................................................
..................... .....................
.......................... ......................
.................""

 

.............................................................. .....

 

........................

 

 

f.........................ter

...
................................... ...u....
................................ .....

..................

.............. . .

.............................

.................................................................. .

.............................

.................

 

....... .. ..I
..................................

...................

............... .....

 

.................. .........
.............................
.................

........................................

...................... .... .

.....................................

........
...........
tidigare veckans bild! ..........�ter forum!

 
eXTReMe Tracker

..................