.. .

 
   

..MEDBORGARKRAFTEN.COM........................................................................................
..................................................................................................................................

...........
..... ................................

.......................... ,, ..,,,,.
Veckans bild:....

...... ...........
.


...............Jämlikare hälsa

.En tankeväckare för politiker
Ur rapporten: Det är svårt för idéburna organisationer att få lån i traditionella banker. Därför behövs nya
former av "riskpengar" från samhället. Det är angeläget att uppmärksamma och att samarbeta med såväl sedan länge etablerade organisationer som nya organisationer och nätverk som utvecklar nya former för gemensamt engagemang.

En nationell arena för möten och utvecklings-arbete behöver skapas, där kommuners, landstings, och regioners systematiska arbeten med samverkan och modeller för långsiktigt hållbara relationer med civilsamhället kan utvecklas och prövas.
Fler demokratiska mötesplatser för dialog och samverkan och fler anläggningar för aktiviteter behöver utvecklas i samverkan med civilsamhället
.

 

................

.............. ...
adrat.

........
...........
tidigare veckans bild! ..........åter forum!

..................
 
eXTReMe Tracker