.. .

 
   

..MEDBORGARKRAFTEN.COM........................................................................................
..................................................................................................................................

...........
..... ................................

.......................... ,, ..,,,,.
Veckans bild:....

....................
.


.................. ... .. Från vårpromenad

 

.Funderingar kring beskrivna experiment
som redovisas i boken
"Experimenttell socialpsykologi"
samt om naturens egna system
som hjälp att förstå hur HASSP och
HASSP-nätverk kan struktureras.

Beskrivningen av hur människor, såväl som djur, agerar som ensam och i grupp med eller utan åskådare påvisar att man inte kan isolera ett beteende som det rätta eller sanna i en föränderlig värld.

I naturen sker en samverkan mellan träden (stuprören)

Svamparna är inblandade i ett intrikat samspel med de omgivande träden.

Det gemensamma organ som svamp och växt bildar under jorden kallas mykorrhiza,
Där möts svampens underjordiska nätverk av trådar (mycelet) och trädens finaste rötter.

På likartat sätt skulle människans kunna bygga upp en hållbar struktur.

HASSP som mykorrhiza

.............. ...
adrat.

........
...........
tidigare veckans bild! ..........åter forum!

..................
 
eXTReMe Tracker