.. .

 
   

..MEDBORGARKRAFTEN.COM........................................................................................
..................................................................................................................................

...........
..... ................................

.......................... ,, ..,,,,.
Veckans bild:....

...
.


.................. ... .. EUROPAPERSPEKTIV 2015

Ur boken!

I slutändan handlar det europeisk integrationsprojektet om tillit mellan medlemsländernas politiska eliter och tjänstemannaeliter, samt EU-medborgarnas förtroende för EU:s institutioner.

Hotet mot EU:s sammanhållning är inte bar "Brexit" -frågan utan också migrations - och flyktingkrisen samt den, möjligen mindre spektakulära men viktiga,ekonomiska och sociala krisen.

Både Tusk och Junker är eniga i diagnosen att tillit är ett nyckelbegrepp i arbetet att hitta lösningar på EU:s existentiella kris.

Inte minst för tillitens egenskap att möjliggöra kollektivt handlande har det placerats i centrum av integrationssträvan i Europa.

"Vi har varit så besatta av idén om ett integrerat Europa att vi inte har förmått se att Europas medborgare inte delar vår entusiasm."

................

.............. ...
adrat.

........
...........
tidigare veckans bild! ..........åter forum!

..................
 
eXTReMe Tracker