.. .

 
   

..MEDBORGARKRAFTEN.COM........................................................................................
..................................................................................................................................

........

......................
Veckans bild

.....
...................B

............. ... ..INSPEL TILL REGERINGEN

Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle


Till regeringens forsknings och innovationspolitik Utbildningsdepartementet

Från föreningen STADEN VI VILL HA (SVVH)
Angående Regeringsbeslut 2023-04-13 U2023/01317 I:4


Analys som underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Regeringen avser att bjuda in berörda aktörer att lämna synpunkter
och förslag inför kommande proposition.

SVVH ser sig som berörd aktör och inlämnar härmed ett förslag.


Staden Vi Vill Ha:s satsning HASSP-nätverk


BAKGRUND: Föreningen Staden Vi Vill Ha (SVVH) har sitt säte i Göteborg med en arbets
grupp som verkar för implementering av HASSP= Holistic Association Social Science Park för
att få kraftbalans, helhetssyn och samverkan samt få kulturen och civilsamhället inkluderad.
Föreningen har under flera år verkat för en vetenskapspark uppskalningsbar till nätverk som
verkar för FN:s hållbarhetsmål. HASSP avses bli ett komplement till de redan befintliga vetenskapsparkerna och skapa balans och holistiska effekter. Idén initierades av Staden Vi Vill Ha
inför valet 2014 i Göteborg. Kommunen tog fram en förstudie inför valet 2018 som presenterades
i Almedalen.

Av flera skäl finns det anledning att arbeta vidare på den och i ett första
steg implementera en uppskalningsbar HASSP-pilot till att bli ett nationellt HASSP nätverk.


Målet med HASSP-konceptet är att:


1. Erhålla holistiska effekter.
2. Ge medborgarna inflytande i samhällsplaneringen.
3. Vara vidsynt för att se sammanhang, helhetslösningar samt dess konsekvenser.
4. Vara katalysator för bindning, överbryggning och länkning av organisationer.
5. Tillvarata dolda forskartalanger och deras innovationer.
6. Med inkubatorverksamhet skapa nya plattformar och arbetstillfällen.


HASSP kräver fysiska mötesplatser som inrymmer anpassade lokaler för att kunna fungera
som verktyg för intressenterna. Genom platsidentifikation kan lämpliga platser för dylika
lokaliseras och utvecklas till att ingå i ett fysiskt HASSP-nätverk. De fysiska mötena har stor
betydelse och mötesplatserna vitaliserar städerna. Ingående i HASSP, är fysiska mötesplatser
som behandlar samhällsutvecklingsfrågor. För att bli effektiva krävs att dessa ingår i ett
nätverk. Varje plats har sina förutsättningar för att fungera som knutpunkt i ett nätverk.
HASSP:s verksamheter är att pussla ihop delarna stuprörsorganisationerna och
mellanrummen, det vill säga det som skiljer dem åt till en helhet.

Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle
Till regeringens forsknings och innovationspolitik
Utbildningsdepartementet
Från föreningen STADEN VI VILL HA (SVVH)
Angående Regeringsbeslut 2023-04-13 U2023/01317 I:4
Analys som underlag
till regeringens forsknings- och innovationspolitik
Regeringen avser att bjuda in berörda aktörer att lämna synpunkter
och förslag inför kommande proposition.
SVVH ser sig som berörd aktör och inlämnar härmed ett förslag.
Staden Vi Vill Ha:s satsning
HASSP-nätverk
BAKGRUND: Föreningen Staden Vi Vill Ha (SVVH) har sitt säte i Göteborg med en arbetsgrupp som verkar för implementering av HASSP= Holistic Association Social Science Park för
att få kraftbalans, helhetssyn och samverkan samt få kulturen och civilsamhället inkluderad.
Föreningen har under flera år verkat för en vetenskapspark uppskalningsbar till nätverk som
verkar för FN:s hållbarhetsmål. HASSP avses bli ett komplement till de redan befintliga vetenskapsparkerna och skapa balans och holistiska effekter. Idén initierades av Staden Vi Vill Ha
inför valet 2014 i Göteborg. Kommunen tog fram en förstudie inför valet 2018 som presenterades i Almedalen. Av flera skäl finns det anledning att arbeta vidare på den och i ett första
steg implementera en uppskalningsbar HASSP-pilot till att bli ett nationellt HASSP- nätverk.
Målet med HASSP-konceptet är att:
1. Erhålla holistiska effekter.
2. Ge medborgarna inflytande i samhällsplaneringen.
3. Vara vidsynt för att se sammanhang, helhetslösningar samt dess konsekvenser.
4. Vara katalysator för bindning, överbryggning och länkning av organisationer.
5. Tillvarata dolda forskartalanger och deras innovationer.
6. Med inkubatorverksamhet skapa nya plattformar och arbetstillfällen.
HASSP kräver fysiska mötesplatser som inrymmer anpassade lokaler för att kunna fungera
som verktyg för intressenterna. Genom platsidentifikation kan lämpliga platser för dylika
lokaliseras och utvecklas till att ingå i ett fysiskt HASSP-nätverk. De fysiska mötena har stor
betydelse och mötesplatserna vitaliserar städerna. Ingående i HASSP, är fysiska mötesplatser
som behandlar samhällsutvecklingsfrågor. För att bli effektiva krävs att dessa ingår i ett
nätverk. Varje plats har sina förutsättningar för att fungera som knutpunkt i ett nätverk.
HASSP:s verksamheter är att pussla ihop delarna stuprörsorganisationerna och
mellanrummen, det vill säga det som skiljer dem åt till en helhet................... ..k....................


.............................. .. 

 

........ ...
adrat.

Påvelundsstugan

..................
 
eXTReMe Tracker