..

GÖTEBORGS:s 400-årsjubileum
Hållbar stadsutveckling... Tillbakablick-nutid-framtid

.
....
Läs först om processkonstverket!
......

. 
.pk25
........
.MEDBORGARKRAFTEN
..FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
Inför Göteborgs 400-årsjubileum 

Göteborgs 300-årsjubileum satte Göteborg på kartan och medverkade till att Göteborgs industrier fann nya marknader. I Göteborg är det mycket på gång som kan förverkligas till 2021. Läs mer nedan!
PROCESSKONST
© Arne Person

KLICKBILD
DE 10 STADSDELARNA
........
 KLICKBILD
PLATSER OCH OMRPDEN
  
 
 
.
PK nr 32 Gbgs 400-år/ Göteborg & Col
.
PK nr 31 Gbgs 400-årsjubileum dialogpl
.
PK nr 30 GT/TV4-tävling Göteborg 400 år
.
PK nr 25 Gbg:s 400-årsjubileum
.
PK nr24 Den goda stadenH
.
PK nr 23 Göteborgs framtid
.
PK nr 22 Heden

STATISTISK BESKRIVNING
AV 10 NYA SDN

...................
FÖRSLAG TILL GBG 400 ÅR /GÖTEBORG & CO

AKTUELLT:. FRIHAMNEN! ..... PILOTSTADSDEL

.
PK nr 15 Älvstaden
.
PK nr 11 Gullbergsvass

..

kontakt

PK nr 8 Medborgarkraften i Älvsborg

--
   Bookmark and Share Processkonst sammanställning
.
 

 

 

 
 Inför Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborgs 300-årsjubileum satte Göteborg på kartan och medverkade till att Göteborgs industrier fann nya marknader. I Göteborg är det mycket på gång som kan förverkligas till 2021.

Kommunens beredningsgrupp som arbetat med jubileet anser att staden bör använda firandet av födelsedagen såsom en kraftsamling för att vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen som en stark region i Europa. Samtidigt ges möjlighet för hela Sverige och framförallt Göteborgsregionen att synas i Europa och världen.

Hela stan ska ha möjlighet att fira, stadsdelarna bör tidigt involveras. Resultatet av 400-årsjubileet bör ge avtryck som håller i framtiden och skapa förutsättningar för någonting nytt och positivt för stan.

Beredningsgruppen har diskuterat olika former av böcker. Varje generation bör skriva sin egen historia. Finansiering kan ske genom befintliga fonder.

Beredningsgruppen är positiv till att olika delar av staden kan involveras i jubileumsplaneringen. Dessutom har beredningsgruppen diskuterat en projektfond specifikt för 400-årsjubileet som författare, forskare och studenter kan söka medel från för att bedriva projekt eller skriva böcker med anledning av firandet.

Göteborg & Co, som fått kommunens uppdrag att ta fram en jubileumsplan med vision, mål, strategier, aktiviteter och projekt ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag för hur arbetet kan gå vidare under år 2011. Målet bör enligt beredningsgruppen utgå från de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, ekonomiska, sociala och ekologiska.

Sociala resursförvaltningen har av kommunfullmäktige fått ett uppdrag S2020 (socialt hållbar utveckling" år 2020) vars syfte är att se till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi.

Detta innebär att den underifrån kommande sociala kraften inte får förbises.

medborgarkraften.com
vill med detta bidrag till jubileet initiera medborgarna att ta aktiv del i förberedelserna
och genomförandet av Göteborgs 400-årsjubileum.

Med utgångspunkt från Google/Panoramio kartor visas representativa delar av Göteborg. Dessa berikas med fotobilder med medborgarnas kommentarer och syn på hållbar stadsutveckling till jubileet. Med Googles översättningsmöjligheter når kommentarerna ut till hela världen. Kommentarerna blir till gagn för utarbetandet av jubileumsplanens visioner, mål, strategier och aktiviteter.


För att avge kommentarer klicka på bilder tagna av sign arnepe1 i två steg så att den stora Panormaiobilden visas. Registrera er och kommentera! Google earth kan användas om zoomning till rätt områden utförs!

medborgarkraften.com/arnepe1


.

 
 
 

2011-03-22

Göteborg 400 år
Ur artiklar i Expressen
Så planeras Göteborgs stora 400-årsjubileum
I dag presenterades planerna inför 400-årsjubileet .

Göteborg & Co har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta en plan för hur Göteborgs stad ska fira sitt 400-årsjubileum år 2021.
På en presskonferens på måndagen avslöjades hur jubileet ska göra ett "internationellt avtryck" på framtiden.
Dels ska man skapa en webbportal där man låter invånarna få komma med förslag. www.goteborg2021.com

Dels har man tillsatt sju olika arbetsgrupper som under cirka ett års tid ska jobba med olika perspektiv på firandet. Grupperna är: "Den gröna staden", "Kulturstaden", "Kunskapsstaden", "Unga staden", "Upplevelsestaden", "Den växande staden" och "Den öppna staden".
– När Göteborg fyllde 300 år handlade det mycket om byggnader och monument , men vi tror att 400-årsjubileet kommer att handla om mjuka värden som kommer att göra avtryck, sade kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) på presskonferensen.

 
 
 

 

eXTReMe Tracker