.........


.
.
.


....................
  
PPRIOICIEISISKONST
 
 .INNEHÅLLSFÖRTECKNING ¤¤¤¤¤ ............ ..... 
.VECKANS BILD ¤¤¤¤¤..........
.målerimandala.processkonst.medborgarkraft.interaktion
.BILDER¤¤¤¤¤
.MEDBORGARKRAFTEN¤¤¤¤¤
...
  
..
....SID 1 PK NR 1 - PK35 SID 2 PK 36 >   

 
 PROCESSKONST      
.... 
PK 1 EXPERIMENT SAMRÅD  PK 13 SPIRALEN PK 25GBG 400 ÅR 2021
textexperimenttextbeskrivningtextbeskrivning
bildernågra av bildernaPK14SÖDRA ÄLVSTRANDEN    
steg 3 förslag ej genomförttext PK 26EXPO 2010 SHANGHAI
  bilder textbeskrivning
PK 2 SYFTE ANGERED PK 15 ÄLVSTADEN FRAMT. GBGPK 27GEMENSAM VISION FÖR GBG
textbeskrivningtext textbeskrivning
PK 3SYFTE ANGERED PK 16KULTURLYFT O MEDB.KRAFTERPK 28VINDPLATS
textbekrivningbilderutställningtextbeskrivning
PK 4 VASASTADENbilderposthumanitetPK 29SPEL SUDEV - GBG
textbeskrivningbilderkrafternatextbeskrivning
nyttinlagabilderdiversePK 30TÄVLING SUDEV - GBG
PK 5 GAVELN I OLSKROKENbilderdiversetextbeskrivning
text+bilderbeskrivningbilderdiversePK 31DIALOGPLANERING
PK 6 LIVSSTILSSAMHÄLLETPK 17BESJÄLAT HUS textbeskrivning
textbeskrivingSAL NR11skisser och varianterPK 32GBG 400 ÅR FÖRSLAG TILL GBG
bildernågra av bildernaPK 18 GÖTEBORGS S SKÄRGÅRD textbeskrivning
PK 7 FÖRENINGSVERKSAMHET beskrivningPK 33KRAFTER, KONS. STRAT. o HÅLLB.
textbeskrivning text/bilderintroduktion
PK 8 SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG 1PK 19BESJÄLADE PLATSER I GBGtext/bilderstrukturer
textbeskrivningbilderbeskrivningtext/bilderkonsekvenser
SAL NR2tidiga  text/bilderstrategier
SAL NR3tidigaPK 20 GÅNG- o CYKELSTRÅK I GBGtext/bilderhållbarhet
PK 9MEDBORGARKRAFTEN.COM SAL NR1beskrivningtext/bilderSyfte och mål
textbeskrivningPK 21GBG BILDER I GOOGLE EARTHPK 34QUINTA ESSENTIA II
 
SAL NR6   beskrivningtext/bilderläs mer!
PK 10

SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG 2

PK 22HEDEN text/bildervision älvstaden
textbeskrivningbilderbeskrivningtext/bliderförslag till metod
SAL NR1bilderbilderkrafternatext/bilderslingor att balandera m m
SAL NR1bilder bildertext/bidermedborgardialoger
PK 11 GULLBERGSVASSbildertext/bildermetoder
textbeskrivningPK 23GÖTEBORGS FRAMTID  text/bilder
SAL NR1tidiga beskrivningPK 35DEN FABULÖSA STADEN 
PK 12 TIDSKAPSELN 2050PK 24DEN GODA STADEN text/bliderstomme
textbeskrivning beskrivning  
       

 

 

 

 

 

    
  
  
  
  
  
 
 
   
   
SENARE PK!: PK 36 >!