PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 22
Heden
I framtiden och kraftsamverkan
från 2008
Läs mer!

steg4

  ..........

...................................................................................................................

PROCESSKONSTVERK
NR 22 HEDEN 2008 AP
STEG 2 FÖRSLAG 1

För att förstå processkonstverket läs först:

Texten nedan
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även om
Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?
Göteborgs framtid

   ..........

örslaget presenteras på hemsidan.

Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryo
Översiktsplanens tre kraftbegrepp, visualisering samt
Exersisheden

Strategi
Med hjälp av en folkkär plats, gång- och cykelstråk, nybildade organisationer och bilder på Google earth få Göteborgarna intresserade för Göteborgs framtid och bli delaktiga i stadsplaneringen så att balans mellan krafterna kan erhållas. Visualiseringstekniken tillvaratas.

.

 ..........

 Budskap
Medborgarkraftens möjligheter måste synliggöras. Konstnärligt tänkande och agerande kan genomsyra alla moment, alla ämnen och nivåer. Konsten kan ligga före forskningen och ha utmärkta möjligheter att med kraft påverka utvecklingen. Konst och kultur kan betraktas som verksamheter som kan skapa jobb, minska klassmotsättningar och bidra till friskvården.
Visualiseringtekniken har givit virtuella världar vars goda sidor måste tillvaratas.

Uttolkare
Alla som nås av budskapet.

Pilotkvarter
Exercisheden
F.........................................

 

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

Steg 1
En styrgrupp för krafterna eftersöks och medborgarna informeras om processen.

Detta har hänt 2008- 04-23

Steg 2
Bakgrundsmateral från medborgare, Internet och pressen används för att ta fram ett första förslag.
Nätverket och myndigheter m fl infor
meras.

HEDEN FÖRSLAG 1

..Till embryon!...yon:

01. 0-vision
02. Översiktsplanens tre "krafter" i balans
03. Översiktsplanens tre krafter kompletteras
04. Sponsorer
05. Gång- och cykelstråken
06. De 21 stadsdelarna
07. Heden en del av världen
08. Framtiden
09. Utfyllnad mellan Avenyn och Skånegatan
10. Stadsarkitektens synpunkter.......

   Steg 3

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn

Steg 4

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Steg 5

Förslag till Göteborg 400 år

Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning ...samtliga förslag!
....

  

 

 

Steg 6

Förslag till City-planner Heden 1
HEDEN I FRAMTIDEN SAMMANFATTNING

HEDEN I FRAMTIDEN PDF

Förslag till City-planner Heden 2
OCH MEJLET TILL LEDNINGEN

 

 

 

 

 

 

......PROCESSEN PÅGÅR !

  

 


 

 

 

 

  

 

.............................................................................................................................NÄSTA!